Kinderkerstspel 2016

Posted 02/12/2016 By Hans Bosma

kerstTweede kerstdag om 14.30 uur is er weer het kinderkerstspel voor jong en oud. Alle kinderen die komen kunnen zelf ook meedoen als ze dat leuk vinden. Je kunt bijvoorbeeld engel zijn in het engelenkoor of als schaap verkleed zitten bij de kudde. Er zijn voldoende schapenpakjes en engelenjurken.

De deuren van kerkcentrum de Lichtboog (Klokkeluiderstraat 10) gaan open om 14.00 uur en we beginnen om 14.30 uur. Na afloop is er in de herberg voor iedereen iets te drinken met wat lekkers er bij.

Vriendelijke groeten de oecumenische werkgroep kinderkerstspel.

    

Schoon voor de Kerst!

Posted 09/11/2016 By Manager KA_es

schoonmaakMet Kerstmis plaatsnemen in een schone en frisse kerk, dat wilt u toch ook?

Met een enthousiast (oecumenisch) team, bestaande uit vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Almere (PGA StadsPoort) en parochianen willen we op zaterdag 10 december de benedenzalen van de Lichtboog goed onder handen nemen. Dweilen, afstoffen van de kerk- en zijzalen en ontmoetingsruimte, zodat we de weken daarop in een schone kerk Kerstfeest kunnen vieren. Door ziekte van onze beheerder is ieders hulp van harte welkom. Als u uw handen uit de mouwen steekt met het verplaatsen van de stoelen en allerhande klusjes, zorgt de Beheerscommissie (BHC) voor koffie (met wat lekkers erbij)…

Dus: zaterdag 10 december vanaf 10:00 uur tot circa 12:30 uur.

Graag opgeven via de secretaris van de BHC, Emiel de Block (elpdeblock@kpnmail.nl of 036-545 1131)

Hartelijk dank en graag tot dan!

    

Inschrijving Eerste Communie 2017 geopend

Posted 26/09/2016 By Manager KA_es

De eerste Communie vindt plaats op 17 april 2017 (tweede paasdag ) om 10.00 uur en om 12.30 uur.
De kinderen (vanaf groep 4 t/m groep 8) worden tijdens elf bijeenkomsten voorbereid op hun eerste Communie.
Er zijn groepen op zaterdagmorgen en op dinsdagmiddag.
De lestijden op zaterdag zijn van 9.30 uur tot 11.00 uur en op dinsdag van 16.00 uur tot 17.30 uur en vinden plaats in kerkcentrum De Lichtboog.
Uitgebreide informatie en het inschrijfformulier vind u hier

    

Nieuw adres

Posted 20/05/2016 By Hans Bosma

adreswijzigingDoor de verkoop van het Maartenshuis zal ook de brievenbus daar geen dienst meer doen. Om steeds een adreswisseling te voorkomen heeft de administratie en het parochiebestuur besloten een postbus te openen zodat uw correspondentie daar altijd terecht kan. Uw post kunt u vanaf nu sturen naar:

St. Bonifatiusparochie
Postbus 60293
1320 AH Almere

    

Congres Bruisende Kerk

Posted 19/05/2016 By Hans Bosma

Zondag 30 oktober is in Gouda het congres Bruisende Kerk. Met het congres wil de organisatie jonge katholieken (18-38 jaar) inspireren en laten bruisen van de ideeën over de toekomst van de Kerk. Het is ook voor onze parochie, naast alle jongeren die nu al actief zijn, fijn als er nog meer jonge katholieken zijn die zich enthousiast willen inzetten voor het geloof. Doelgroepen zijn bijvoorbeeld ouders van dopelingen, ouders van eerste communicantjes, jongeren in jongerengroepen, jongeren in een jongerenkoor, acolieten, etc.

Benieuwd wat de organisatie bedoelt met een bruisende kerk? Bekijk dan de blog: 50 eigenschappen van een bruisende Kerk.

Misschien is het leuk als een aantal jongeren naar dit congres toegaan en het willen uitdragen binnen onze parochie. Hulp nodig? Mail dan even naar catechese@katholiekalmere.nl.

    

Bonifatius Bezoekersgroep goed van start!

Posted 11/02/2016 By Webmaster KA

Na alle drukte van de Kerstdagen en de jaarwisseling 2015/2016 is de bezoekersgroep in januari verder gegaan met het uitbreiden van het aandachtsgebied.

Zoals reeds vele jaren in Almere-Stad op voortreffelijke wijze de verjaardagskaarten naar iedereen van 70 jaar en daarna op elk 5-jarig lustrum worden gebracht, hebben we ook voor Almere-Buiten de draad weer opgepakt.

Net zoals in Almere-Stad het geval is, worden prachtige handgemaakte kaarten naar de jarigen thuis gebracht tezamen met een warme persoonlijke felicitatie.

Onze aandacht is met name op de toekomst gericht. Zoals u al in een vorige uitgave van dit kerkblad heeft kunnen vernemen, zijn de plannen voor de bouw van onze nieuwe Bonifatius Kerk al volop in ontwikkeling.

Lees verder »

    

Gebedsintenties van de Paus

Posted 07/01/2016 By Webmaster KA

Paus Franciscus heeft in zijn eerste video met zijn gebedsintentie voor de maand opgeroepen tot een dialoog tussen de godsdiensten. “Wij zijn allemaal kinderen van God”.

Het initiatief om de gebedsintenties van de paus op video uit te brengen, is gelanceerd bij gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De paus spreekt in de video in zijn moedertaal, het Spaans, maar het project wil via ondertiteling dertig miljoen mensen in tien talen bereiken, ook in het Nederlands.

Op deze website, in het menu aan de linkerkant, vind u onder inspiratie het filmpje van de Paus.

    

Aperite mihi portas iustitiae / Open voor mij de poort der gerechtigheid’

Met deze tekst uit psalm 118 zal Paus Franciscus op dinsdag 8 december 2015 de Heilige Deur in de St. Pieter te Rome openen als begin van het Jaar van de Barmhartigheid. Op zondag 13 december 2015 zullen de Heilige Deuren van de drie andere grote basilieken in Rome worden geopend. In ieder bisdom ter wereld zijn voor dit bijzondere jaar Heilige Deuren aangewezen, zo ook in ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Het gaat om de Kathedrale Basiliek van St. Bavo te Haarlem, om de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam en om de Grote Kapel van het Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo.

Lees verder »

    

Vervolg € 250,= actie nieuwe r.k. kerk

Posted 14/11/2015 By Manager KA_es
Tumbnail flessenactie-outer-03-11 In 2012 heeft het parochiebestuur een succesvolle actie ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk.
Deze actie heeft inmiddels geresulteerd in een opbrengst van meer dan € 120.000,–.
Wij zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar.
Het succes van deze actie heeft ook duidelijk gemaakt dat er in onze parochie ruim draagvlak bestaat voor de nieuwe kerk.
En daar zijn we zeer blij mee. De € 250,– actie loopt nu af.
Gezien het succes hiervan, heeft het parochiebestuur het besluit genomen dit een vervolg te geven.
Daarmee stelt het bestuur de parochianen die tot nu toe jaarlijks een periodieke schenking doen in de gelegenheid dit te continueren.
Ook parochianen die toen niet en mogelijk nu wel hieraan mee kunnen en willen doen worden hiermee in de gelegenheid gesteld om in te stappen.
Dat zelfde geldt voor mensen die na 2012 deel uit zijn gaan maken van onze parochiegemeenschap. De nieuwe actie gaat in op 1 januari 2016.
We hopen wederom op uw steun teneinde medio 2018 elkaar te kunnen ontmoeten in de nieuwe r-k. kerk.
In de folder (links) vindt u de informatie over deze nieuwe aktie.
U kunt uw bijdrage aan deze actie doen middels een periodieke schenking en is dan aftrekbaar van de belasting.
De uitleg en formulieren vindt u op de pagina kerkbijdrage
flessenactie-inner-03-11
nieuwe kerk

 

    

Wijding Paul Leferink tot diaken

Posted 14/11/2015 By Webmaster KA

20151114_diakenwijding_1 IMG_7330_rawTijdens een plechtige Eucharistieviering in de grote kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo heeft Mgr. Punt pastor Paul Leferink tot permanent diaken gewijd. KatholiekAlmere feliciteert Paul met deze stap.

Hier kunt u meer foto’s van de plechtigheid vinden