Home » Achtergronden » Achtergrond Drieklank

Achtergrond Drieklank

Wanneer in juli 1984 de eerste bewoners hun woning betrekken, is het kerkcentrum reeds in aanbouw.

Op 1 september van dat jaar komt pastor André Tönis in het pastoresteam werken. Hij richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van het kerkelijk leven in ons stadsdeel.

16 december 1984 wordt kerkcentrum de Drieklank in gebruik genomen en op 23 februari 1985 ingezegend.

Twee kerkgemeenschappen gebruiken naast de parochie het kerkcentrum; de hervormde en de gereformeerde kerk, later samengegaan in de PKN.

Op 1 september 1997 wordt de Andreasparochie van wijkparochie Zuidelijke Flevoland een zelfstandige parochie. Onze parochianen wonen verspreid over Almere Buiten, Almere Hout, Buitenvaart en Tussen de Vaarten.

De Andreasparochie maakt deel uit van het dekenaat Amsterdam en het bisdom Haarlem. De bisschop van Haarlem benoemt de pastor van onze parochie.

Op 1 januari 2014 gaan de drie Almeerse parochies samenwerken onder de naam St. Bonifatiusparochie.

De pastores uit Zuidelijke Flevoland werken nauw samen, om een optimale pastorale zorg in de vieringen en daarbuiten te kunnen geven.

Vanaf 1 juli 2015 heeft de parochie het kerkcentrum verlaten. De taken worden overgenomen door de kerken in Almere Stad en Almere Haven.