Home » Archive for category 'Actualiteit' (Page 2)

Actualiteit Archive

Wijding Paul Leferink tot diaken

Posted 14/11/2015 By Webmaster KA

Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de grote kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo heeft Mgr. Punt pastor Paul Leferink tot permanent diaken gewijd. KatholiekAlmere feliciteert Paul met deze stap.

Hier kunt u meer foto’s van de plechtigheid vinden

Themamiddagen

Posted 14/09/2015 By Webmaster KA

De “Oecumenisch Werkgroep Leren van de RK-Parochies Almere en PKN-Almere-Stadspoort” beleggen ook in het seizoen 2015/2016 weer een aantal themamiddagen. Voor het seizoen 2015/2015 is gekozen voor het thema: De Schepping…. ons een zorg’?. Lees verder

Vieringen in Buitenhaeghe

Posted 14/09/2015 By Webmaster KA

Al meer dan 23 jaar vieren we elke 1e vrijdag van de maand de H. Eucharistie in zorgcentrum Buitenhaeghe aan het Atheneplantsoen. Wij kwamen samen in een zaal genaamd “de Duiventil”.
Men is daar nu intern aan het verbouwen en van deze zaal zullen twee appartementen worden gemaakt die vervolgens bij Binnenhaeghe (een gesloten afdeling) worden gevoegd.
Dit houdt in dat we daar dus niet meer terecht kunnen en zullen moeten uitwijken naar de restaurantruimte. Daar kunnen we elke dag van de week terecht, behalve op de maandagen en de vrijdagen omdat op die dagen deze ruimte wordt gebruikt voor een eigen dienst.

Besloten is nu dat wij nu elke eerste woensdag van de maand, steeds om 10.00 uur (en dus niet meer om 10.30 uur i.v.m. het feit dat wij de zaal uiterlijk om 11.30 verlaten moeten hebben in verband met de maaltijdvoorziening aan de bewoners) in deze restaurantruimte samen zullen komen. Iedereen is in deze viering op de 1e woensdag van de maand van harte welkom.

Wereldgebedsdag – Zorg voor de Schepping

Posted 27/08/2015 By Webmaster KA

Wereldgebedsdag - Zorg voor de scheppingPaus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot de Wereld­gebeds­dag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebeds­dag voor de schepping worden gevierd.

 

Lees verder »

Administratie en mailadres pastores

Posted 08/06/2015 By Webmaster KA

De administraties van de 3 stadsdelen van onze parochie Sint Bonifatius zijn samengevoegd. De gezamenlijke administratie wordt uitgevoerd door de parochieadministratie.

De administratie van Sint Bonifatius is bereikbaar op:
Randstad 21-26   1314 BM Almere
Postadres: St. Bonifatiusparochie
Postbus 60293
1320 AH  Almere

telefoon : 036-5336200
administratie@katholiekalmere.nl

De mailadressen van onze pastores zijn:
pastoor.koppers@katholiekalmere.nl
pastor.maas@katholiekalmere.nl
pastor.leferink@katholiekalmere.nl

Overlijden pastor Theo Zunnebeld

Posted 07/06/2015 By Webmaster KA

In de nacht van vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni is pastor Theo Zunnebeld overleden. Als pastor in Almere heeft hij zijn bijdrage geleverd aan het geloofsleven en vele jaren was hij pastor in het ziekenhuis.

Aankomende vrijdag 12 juni om 10:00 uur kunt u afscheid van hem nemen in de kapel van Kerkcentrum Goede Rede in Almere Haven. Aansluitend zal om 11:00 uur de uitvaart plaats vinden. Wanneer er meer gegevens beschikbaar zijn zullen we dit melden op deze site.

 

Ondertekening leveringsakte

Posted 08/04/2015 By Webmaster KA

Een heugelijk moment deze ochtend. De officiële ondertekening van de leveringsakte van de grond voor de nieuwe rk-kerk van Almere! Na 10 jaar van wachten, praten en onderhandelen breekt de finale fase aan. Hopelijk duurt het nu niet meer zo lang. Zo’n 20 parchianen waren getuige van de ondertekening. Na afloop was er koffie met gebak. Wij zijn veel dank verschuldigd aan het rk-bisdom Haarlem-Amsterdam. Samen bouwen wij aan de toekomst van de Kerk in Almere.

   

Filmpjes over de Sacramenten

Posted 01/04/2015 By Webmaster KA

Bewust Katholiek wil katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen. Via internetfilmpjes wil Bewust Katholiek het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken. In de filmpjes wordt gewerkt met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof.

In dit kader worden er filmpjes gemaakt over de Sacramenten. Zodra deze beschikbaar komen zullen we ze plaatsen op deze website. Het eerste filmpje kunt u al zien op de pagina over Dopen <klik hier>

Programma Oecumenische werkgroep leren bekend

Posted 29/07/2014 By Webmaster KA

De “Oecumenisch Werkgroep Leren van de RK-Parochie Almere en PKN-Almere-Stadspoort” beleggen ook in het seizoen 2014/2015 weer een aantal themamiddagen. Dit seizoen is gekozen voor het thema: De weg… een beeld van ons leven. Klik hier voor meer informatie.