Home » Page 2

Vervolg € 250,= actie nieuwe r.k. kerk

Posted 14/11/2015 By Manager KA_es
In 2012 heeft het parochiebestuur een succesvolle actie ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk.
Deze actie heeft inmiddels geresulteerd in een opbrengst van meer dan € 120.000,–.
Wij zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar.
Het succes van deze actie heeft ook duidelijk gemaakt dat er in onze parochie ruim draagvlak bestaat voor de nieuwe kerk.
En daar zijn we zeer blij mee. De € 250,– actie loopt nu af.
Gezien het succes hiervan, heeft het parochiebestuur het besluit genomen dit een vervolg te geven.
Daarmee stelt het bestuur de parochianen die tot nu toe jaarlijks een periodieke schenking doen in de gelegenheid dit te continueren.
Ook parochianen die toen niet en mogelijk nu wel hieraan mee kunnen en willen doen worden hiermee in de gelegenheid gesteld om in te stappen.
Dat zelfde geldt voor mensen die na 2012 deel uit zijn gaan maken van onze parochiegemeenschap. De nieuwe actie gaat in op 1 januari 2016.
We hopen wederom op uw steun teneinde medio 2018 elkaar te kunnen ontmoeten in de nieuwe r-k. kerk.
In de folder (links) vindt u de informatie over deze nieuwe aktie.
U kunt uw bijdrage aan deze actie doen middels een periodieke schenking en is dan aftrekbaar van de belasting.
De uitleg en formulieren vindt u op de pagina kerkbijdrage

 

     

Wijding Paul Leferink tot diaken

Posted 14/11/2015 By Webmaster KA

Tijdens een plechtige Eucharistieviering in de grote kapel van het Heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo heeft Mgr. Punt pastor Paul Leferink tot permanent diaken gewijd. KatholiekAlmere feliciteert Paul met deze stap.

Hier kunt u meer foto’s van de plechtigheid vinden

     

Mariavieringen in Buitenhaeghe

Posted 19/09/2015 By Webmaster KA

Door een aantal activiteiten die in Buitenhaeghe worden georganiseerd en de verbouwing die daar plaats gaat vinden hebben we de data en van de Mariavieringen moeten aanpassen.

De Mariavieringen in Buitenhaeghe in oktober zijn op de volgende data:

woensdag 7 oktober – Geen Mariaviering
woensdag 14 oktober – Mariaviering om 19.30 uur
donderdag 22 oktober – (was woensdag 21 oktober): Mariaviering om 19.30 uur
woensdag 28 oktober: Mariaviering om 19.30 uur

     

Themamiddagen

Posted 14/09/2015 By Webmaster KA

De “Oecumenisch Werkgroep Leren van de RK-Parochies Almere en PKN-Almere-Stadspoort” beleggen ook in het seizoen 2015/2016 weer een aantal themamiddagen. Voor het seizoen 2015/2015 is gekozen voor het thema: De Schepping…. ons een zorg’?. Lees verder

     

Vieringen in Buitenhaeghe

Posted 14/09/2015 By Webmaster KA

Al meer dan 23 jaar vieren we elke 1e vrijdag van de maand de H. Eucharistie in zorgcentrum Buitenhaeghe aan het Atheneplantsoen. Wij kwamen samen in een zaal genaamd “de Duiventil”.
Men is daar nu intern aan het verbouwen en van deze zaal zullen twee appartementen worden gemaakt die vervolgens bij Binnenhaeghe (een gesloten afdeling) worden gevoegd.
Dit houdt in dat we daar dus niet meer terecht kunnen en zullen moeten uitwijken naar de restaurantruimte. Daar kunnen we elke dag van de week terecht, behalve op de maandagen en de vrijdagen omdat op die dagen deze ruimte wordt gebruikt voor een eigen dienst.

Besloten is nu dat wij nu elke eerste woensdag van de maand, steeds om 10.00 uur (en dus niet meer om 10.30 uur i.v.m. het feit dat wij de zaal uiterlijk om 11.30 verlaten moeten hebben in verband met de maaltijdvoorziening aan de bewoners) in deze restaurantruimte samen zullen komen. Iedereen is in deze viering op de 1e woensdag van de maand van harte welkom.

     

Wereldgebedsdag – Zorg voor de Schepping

Posted 27/08/2015 By Webmaster KA

Wereldgebedsdag - Zorg voor de scheppingPaus Franciscus heeft 1 september uitgeroepen tot de Wereld­gebeds­dag voor de Zorg voor de Schepping. Daarna zal elk jaar op deze datum een gebeds­dag voor de schepping worden gevierd.

 

Lees verder »

     

Administratie en mailadres pastores

Posted 08/06/2015 By Webmaster KA

De administraties van de 3 stadsdelen van onze parochie Sint Bonifatius zijn samengevoegd. De gezamenlijke administratie wordt uitgevoerd door de parochieadministratie.

De administratie van Sint Bonifatius is bereikbaar op:
Randstad 21-26   1314 BM Almere
Postadres: St. Bonifatiusparochie
Postbus 60293
1320 AH  Almere

telefoon : 036-5336200
administratie@katholiekalmere.nl

De mailadressen van onze pastores zijn:
pastoor.koppers@katholiekalmere.nl
pastor.maas@katholiekalmere.nl
pastor.leferink@katholiekalmere.nl

     

Overlijden pastor Theo Zunnebeld

Posted 07/06/2015 By Webmaster KA

In de nacht van vrijdag 5 juni op zaterdag 6 juni is pastor Theo Zunnebeld overleden. Als pastor in Almere heeft hij zijn bijdrage geleverd aan het geloofsleven en vele jaren was hij pastor in het ziekenhuis.

Aankomende vrijdag 12 juni om 10:00 uur kunt u afscheid van hem nemen in de kapel van Kerkcentrum Goede Rede in Almere Haven. Aansluitend zal om 11:00 uur de uitvaart plaats vinden. Wanneer er meer gegevens beschikbaar zijn zullen we dit melden op deze site.

 

     

Ondertekening leveringsakte

Posted 08/04/2015 By Webmaster KA

Een heugelijk moment deze ochtend. De officiële ondertekening van de leveringsakte van de grond voor de nieuwe rk-kerk van Almere! Na 10 jaar van wachten, praten en onderhandelen breekt de finale fase aan. Hopelijk duurt het nu niet meer zo lang. Zo’n 20 parchianen waren getuige van de ondertekening. Na afloop was er koffie met gebak. Wij zijn veel dank verschuldigd aan het rk-bisdom Haarlem-Amsterdam. Samen bouwen wij aan de toekomst van de Kerk in Almere.

   

     

Filmpjes over de Sacramenten

Posted 01/04/2015 By Webmaster KA

Bewust Katholiek wil katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen. Via internetfilmpjes wil Bewust Katholiek het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken. In de filmpjes wordt gewerkt met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof.

In dit kader worden er filmpjes gemaakt over de Sacramenten. Zodra deze beschikbaar komen zullen we ze plaatsen op deze website. Het eerste filmpje kunt u al zien op de pagina over Dopen <klik hier>