Home » Achtergrond Drieklank

Achtergrond Drieklank

Wanneer in juli 1984 de eerste bewoners hun woning betrekken, is het kerkcentrum reeds in aanbouw.

Op 1 september van dat jaar komt pastor André Tönis in het pastoresteam werken. Hij richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van het kerkelijk leven in ons stadsdeel.

16 december 1984 wordt kerkcentrum de Drieklank in gebruik genomen en op 23 februari 1985 ingezegend.

Twee kerkgemeenschappen gebruiken naast de parochie het kerkcentrum; de hervormde en de gereformeerde kerk, later samengegaan in de PKN.

Op 1 september 1997 wordt de Andreasparochie van wijkparochie Zuidelijke Flevoland een zelfstandige parochie. Onze parochianen wonen verspreid over Almere Buiten, Almere Hout, Buitenvaart en Tussen de Vaarten.

De Andreasparochie maakt deel uit van het dekenaat Amsterdam en het bisdom Haarlem. De bisschop van Haarlem benoemt de pastor van onze parochie.

De pastores uit Zuidelijke Flevoland werken nauw samen, om een optimale pastorale zorg in de vieringen en daarbuiten te kunnen geven.

Het parochiecentrum is een ontmoetingsplaats voor een ieder die even binnen wil lopen voor een kopje koffie, een gesprek of informatie. De Mariakapel is open voor gebed bij de Open Kerk.

In verband met het samenvoegen van parochies in Almere hebben we de Drieklank per 1 juli 2015 verlaten.