invulformulier periodieke gift

Voorwaarden voor het aftrekken van periodieke giften bij uw belastingaangifte.
Uw gift is een periodieke gift als:

  • u de gift hebt laten vastleggen
  • u regelmatig (minstens 1 keer per jaar) bedragen overmaakt naar de ANBI of vereniging die in de notariële akte (of schriftelijke overeenkomst) wordt genoemd
  • deze bedragen steeds even hoog zijn
  • u deze bedragen minimaal 5 jaar achter elkaar overmaakt naar dezelfde instelling of vereniging
    De gift stopt uiterlijk bij uw overlijden.
  • de ANBI of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift

Als uw periodieke gift voldoet aan deze voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Een rekenvoorbeeld
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen ontvangt u een gedeelte van uw periodieke gift terug van de fiscus.
Bereken via de schenkcalculator wat úw voordeel is.

Invulformulier periodieke gift.
Gebruik het formulier ‘Periodieke gift in geld‘ als u minimaal 5 jaar lang een gift in geld wilt doen aan onze kerk.
Het formulier bevat een gedeelte voor u en een gedeelte voor de ontvangende instelling.
Als alles is ingevuld, kunt u deze overeenkomst voor uw eigen administratie bewaren.

Voor uw gemak bieden wij u dit formulier digitaal aan.
U kunt het formulier digitaal invullen. Als u een kopie bewaart op uw computer, kunt u deze afdrukken, onderteken inscannen en naar de administratie sturen.
Mailadres:
De administratie bevestigt de ontvangst van het formulier waarmee de overeenkomst tot stand wordt gebracht.

Let op!
U hoeft dit formulier niet naar de belastingdienst te sturen. Dit formulier is voor uzelf en het goede doel aan wie u de gift doet.
U moet de overeenkomst wel goed bewaren. De belastingdienst kan de aangifte controleren en om deze schriftelijke overeenkomst vragen.

Betalingsvolmacht
Wilt u dat uw periodieke gift in geld automatisch naar het goede doel wordt overgemaakt?
Dan kunt u het formulierBetalingsvolmacht downloaden, invullen, printen en van een handtekening voorzien. Het volledig ingevulde formulier kunt u inscannen en als email verzenden naar de administratie.
Mailadres:

Vragen
Eventuele vragen kunt u mailen naar de penningmeester, of bellen naar de parochieadministratie tel 036-7857046