Home » Beheren » Kerkbouw » Verkoop aquarellen

Verkoop aquarellen

Zoals in eerdere berichten gemeld in kerkblad Kerkmare is de parochie in het bezit gekomen van aquarellen die zijn nagelaten door mevr. Nieuwenhuizen-Wösten.
Als leerling van de bekende Nederlandse aquarellist Ton Alberts was ze erg talentvol.
In haar collectie zijn voor een groot deel stillevens met bloemen opgenomen.
Alle aquarellen zijn ingelijst en voorzien van speciaal glas.
De prijs is 200 euro per stuk en de opbrengst is bestemd voor de nieuwbouw van de kerk in Almere.
De schilderijen zijn te bewonderen via de volgende url: https://katholiekalmere.nl/aquarel/

Als u belangstelling heeft voor een uniek handgeschilderd aquarel kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar : aquarel@katholiekalmere.nl onder vermelding van het nummer.
Als vervolg op deze intekening zal een moment worden gekozen waarop u wordt uitgenodigd het aquarel te komen bekijken en meenemen.