Home » Cursus » Bijeenkomsten over Gnosis
 

Bijeenkomsten over Gnosis

Onder leiding van Christiaan de Moraaz Imans en Parcival van Gessel wordt in de kerkcentrum Goede Rede te Almere Haven één boek behandeld, namelijk “Donder: Volmaakte geest”.

Met de vondst van de Nag Hammadi-geschriften is onze kennis over de (antieke) gnostiek enorm toegenomen. De gnosis is niet alleen een christelijk fenomeen. Gnosis is van alle tijden en vinden we in vrijwel iedere cultuur. Het Griekse woord gnosis wil zeggen: kennis, inzicht, weten. Daarmee wordt uiteraard geen uiterlijke wetenschappelijke kennis bedoeld, maar innerlijke kennis. Het is de diepe kennis van de grond van ons bestaan, het antwoord op onze eeuwige levensvragen. Gnosis betreft de kennis van de samenhang tussen God, mens en kosmos. Door zichzelf te kennen leert de mens God kennen.

Voor de studie wordt studiemateriaal uitgedeeld om inhoudelijk op de teksten in te gaan. Een bijdrage voor drukkosten wordt gevraagd. Op de eerste avond zullen we ook met elkaar het verloop van de studie afstemmen. We komen steeds de 2e en 4e maandag van de maand bij elkaar, vanaf 20.00 uur.
Informatie kunt u opvragen bij Gemma Stroet email: gstroet@planet.nl