Home » Archive for category 'Actualiteit'

Actualiteit Archive

Kunst voor kunst

Posted 28/09/2017 By Manager KA_es

Motto is : kunst voor kunst.

Op de parochieavond zijn een tweetal aquarellen getoond die we verkopen en waarvan de opbrengst naar de nieuwe kerk gaat.
Het specifieke doel is de aanschaf van het grote kunstwerk (de fries van Stravinsky) mede te financieren.
De aquarellen van mevr. Nieuwenhuizen-Wösten zijn deel van een unieke beperkte collectie. Als leerling van Ton Alberts heeft ze met veel talent voornamelijk stillevens geschilderd.
Deze zijn uiteraard handgeschilderd, gesigneerd en worden aangeboden in professionele glaslijsten.

De prijs is 200 euro per stuk en de opbrengst is bestemd voor de nieuwbouw van de kerk in Almere.

De schilderijen zijn te bewonderen via de volgende url: https://katholiekalmere.nl/aquarel/

Als u belangstelling heeft voor een uniek handgeschilderd aquarel kunt u dit kenbaar maken door een mailtje te sturen naar : aquarel@katholiekalmere.nl onder vermelding van het nummer.
Als vervolg op deze intekening zal een moment worden gekozen waarop u wordt uitgenodigd het aquarel te komen bekijken en meenemen.

 

Uitnodiging Parochieraad

Posted 31/08/2017 By Manager KA_es

De afgelopen maanden is het stil geweest rond  de informatievoorziening over de bouw van de nieuwe kerk. In toenemende mate hebben velen van u aan de leden van de bouwcommissie vragen gesteld over de voortgang van het bouwproces. Op die vragen was geruime tijd geen helder of eenduidig antwoord te geven. Reden daarvoor was dat de bouwcommissie heeft moeten werken tegen de achtergrond van gewijzigde voorwaarden en de consequenties daarvan voor de voortgang van het bouwproces. Ook voor de bouwcommissie heeft hierover enige tijd onduidelijkheid bestaan, waardoor wij u als parochiaan ook niet goed en adequaat konden informeren.

Die duidelijkheid is er nu wel. Daarom wil de bouwcommissie de parochiegemeenschap weer  goed bijpraten over de stand van zaken. In eerste instantie zullen wij dat doen in een parochieraad, die zal plaatsvinden op:

donderdag 28 september 2017 om 20.00 uur

in kerkcentrum de Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, 1315 EJ Almere

Agenda:

– Welkomswoord
– Bouwplannen en schetsontwerp
– Start € 250,- actie
– Mededelingen
– Sluiting

Lees verder »

Het maatjesproject uit Almere heeft zaterdagochtend de Inspiratieprijs van het Kansfonds van KRO/NCRV gewonnen. Het maatjes-initiatief richt zich specifiek op het in contact brengen van vrijwilligers met statushouders en vluchtelingen.

“Totaal onverwacht, echt ongelooflijk! We waren echt overdonderd”, vertelt Selma Boots, oprichter van het Almeerse maatjesproject. “Door deze prijs hebben we meer naamsbekendheid gekregen. Ik hoop dat we in de toekomst nog veel meer mensen maatjes kunnen maken.”

Naast de naamsbekendheid kreeg het project ook 1000 euro voor de eerste plek. “Daarmee kunnen we ontzettend veel mensen helpen. Ik ben er heel blij mee”, vertelt Selma. In totaal deden er vier projecten mee in de race voor de prijs.

Op 20 juni 2017 werd door de NPO in ‘Roderick zoekt Licht’ een reportage uitgezonden inzake de 4 genomineerde projecten. Klik hier om de uitzending terug te kijken. Hierin interviews met de oprichters van het Almere Maatjes Project en beelden van contacten tussen maatjes en statushouders.

Lees verder »

Klokken luiden de Kerkbalans in

Posted 18/01/2017 By Hans Bosma

Aankomende zaterdag 21 januari start de actie Kerkbalans. Deze landelijk actie wordt gestart met een recordpoging door van meer dan 100 kerken de klok te laten luiden. Doel van de Kerkbalans is om zo veel mogelijk geld op te halen om alle activiteiten in de kerken te bekostigen. Dit doen we met de kerken samen.

In de Lichtboog beginnen we zaterdag om 12:15 uur met koffie. Er is een woord van de pastoor en de dominee en zij gaan samen om 13:00 uur de actie inluiden. Ook het carillon wordt bespeeld rond de tijd van het officiële inluiden.

 

Aandacht voor talent

Posted 16/01/2017 By Hans Bosma

In het kader van de werelddag voor migranten en vluchtelingen stond de viering van 11.00 uur op zondag 15 januari 2017 in het teken van Aandacht voor Talent. Een drukbezochte en zeer geslaagde viering. Onder de genodigden waren bestuursleden van Stichting De Kim, de wethouder, verenigingen en stichtingen en leden van de ‘Bonifatius Hulp-aan- vluchtelingengroep’ samen met hun maatjes.

Door het koor St. George of Edessa werden op uitmuntende wijze gezangen vertolkt die op verzoek van pastoor Sandor Koppers in het programma waren ingelast. De heer Dahy las de teksten van de eerste en tweede lezing in het Arabisch voor.

Na de viering werd door het koor een recital gegeven. Verschillende liederen werden in het Arabisch schitterend vertolkt, met begeleiding van piano en keyboard. Het koor oogstte een daverend applaus! Daarna was de beurt aan Ans van Valkenburg en haar leerlingen van Vioolles Almere. De kinderen, Julian en Vamba (beiden zeven jaar oud) en Bélicia (tien jaar oud), vertolkten op perfecte wijze een aantal liedjes. Foutloos voor het oor en volledig uit het hoofd, ingestudeerd met hun lerares volgens de suzuki-methode. Ook zij oogstten een daverend applaus. Terwijl het koor zong en de violisten speelden, werden de schilderijen van de heer Talal, een uit Syrié gevluchte schilder, klaargezet voor de expositie van zijn emoties en herinneringen. Een fraai geheel met drankjes en hapjes, verzorgd door verschillende parochianen. Arabische lekkernijen werden verkocht voor een euro en de opbrengst is bestemd voor de bouw van de nieuwe kerk.

Een prachtige ochtend en middag voor de maatjes, die konden ervaren hoe inspirerend deze bijeenkomsten zijn voor degene die zij begeleiden. Er werden mooie ervaringen en contacten tussen mensen uit Syrie onderling uitgewisseld.

Iedereen die dit leest en denkt: ‘Ik wil ook graag meedoen!’. Schroom niet contact met ons op te nemen via het email adres vluchtelingen@katholiekalmere.nl. U kunt zich opgeven als maatje, maar wij kunnen ook hulp gebruiken bij het organiseren. Er zijn trainingen en wij staan voor u klaar als u vragen hebt.

Nieuw adres

Posted 20/05/2016 By Hans Bosma

Door de verkoop van het Maartenshuis zal ook de brievenbus daar geen dienst meer doen. Om steeds een adreswisseling te voorkomen heeft de administratie en het parochiebestuur besloten een postbus te openen zodat uw correspondentie daar altijd terecht kan. Uw post kunt u vanaf nu sturen naar:

St. Bonifatiusparochie
Postbus 60293
1320 AH Almere

Bonifatius Bezoekersgroep goed van start!

Posted 11/02/2016 By Webmaster KA

Na alle drukte van de Kerstdagen en de jaarwisseling 2015/2016 is de bezoekersgroep in januari verder gegaan met het uitbreiden van het aandachtsgebied.

Zoals reeds vele jaren in Almere-Stad op voortreffelijke wijze de verjaardagskaarten naar iedereen van 70 jaar en daarna op elk 5-jarig lustrum worden gebracht, hebben we ook voor Almere-Buiten de draad weer opgepakt.

Net zoals in Almere-Stad het geval is, worden prachtige handgemaakte kaarten naar de jarigen thuis gebracht tezamen met een warme persoonlijke felicitatie.

Onze aandacht is met name op de toekomst gericht. Zoals u al in een vorige uitgave van dit kerkblad heeft kunnen vernemen, zijn de plannen voor de bouw van onze nieuwe Bonifatius Kerk al volop in ontwikkeling.

Lees verder »

Gebedsintenties van de Paus

Posted 07/01/2016 By Webmaster KA

Paus Franciscus heeft in zijn eerste video met zijn gebedsintentie voor de maand opgeroepen tot een dialoog tussen de godsdiensten. “Wij zijn allemaal kinderen van God”.

Het initiatief om de gebedsintenties van de paus op video uit te brengen, is gelanceerd bij gelegenheid van het Heilig Jaar van Barmhartigheid. De paus spreekt in de video in zijn moedertaal, het Spaans, maar het project wil via ondertiteling dertig miljoen mensen in tien talen bereiken, ook in het Nederlands.

Op deze website, in het menu aan de linkerkant, vind u onder inspiratie het filmpje van de Paus.

Aperite mihi portas iustitiae / Open voor mij de poort der gerechtigheid’

Met deze tekst uit psalm 118 zal Paus Franciscus op dinsdag 8 december 2015 de Heilige Deur in de St. Pieter te Rome openen als begin van het Jaar van de Barmhartigheid. Op zondag 13 december 2015 zullen de Heilige Deuren van de drie andere grote basilieken in Rome worden geopend. In ieder bisdom ter wereld zijn voor dit bijzondere jaar Heilige Deuren aangewezen, zo ook in ons bisdom Haarlem-Amsterdam. Het gaat om de Kathedrale Basiliek van St. Bavo te Haarlem, om de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam en om de Grote Kapel van het Heiligdom O.L. Vrouw ter Nood te Heiloo.

Lees verder »

Vervolg € 250,= actie nieuwe r.k. kerk

Posted 14/11/2015 By Manager KA_es
In 2012 heeft het parochiebestuur een succesvolle actie ingezet om geld in te zamelen voor de bouw van een nieuwe kerk.
Deze actie heeft inmiddels geresulteerd in een opbrengst van meer dan € 120.000,–.
Wij zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen zeer dankbaar.
Het succes van deze actie heeft ook duidelijk gemaakt dat er in onze parochie ruim draagvlak bestaat voor de nieuwe kerk.
En daar zijn we zeer blij mee. De € 250,– actie loopt nu af.
Gezien het succes hiervan, heeft het parochiebestuur het besluit genomen dit een vervolg te geven.
Daarmee stelt het bestuur de parochianen die tot nu toe jaarlijks een periodieke schenking doen in de gelegenheid dit te continueren.
Ook parochianen die toen niet en mogelijk nu wel hieraan mee kunnen en willen doen worden hiermee in de gelegenheid gesteld om in te stappen.
Dat zelfde geldt voor mensen die na 2012 deel uit zijn gaan maken van onze parochiegemeenschap. De nieuwe actie gaat in op 1 januari 2016.
We hopen wederom op uw steun teneinde medio 2018 elkaar te kunnen ontmoeten in de nieuwe r-k. kerk.
In de folder (links) vindt u de informatie over deze nieuwe aktie.
U kunt uw bijdrage aan deze actie doen middels een periodieke schenking en is dan aftrekbaar van de belasting.
De uitleg en formulieren vindt u op de pagina kerkbijdrage