Home » Actualiteit » Bonifatius Bezoekersgroep goed van start!
 

Bonifatius Bezoekersgroep goed van start!

Na alle drukte van de Kerstdagen en de jaarwisseling 2015/2016 is de bezoekersgroep in januari verder gegaan met het uitbreiden van het aandachtsgebied.

Zoals reeds vele jaren in Almere-Stad op voortreffelijke wijze de verjaardagskaarten naar iedereen van 70 jaar en daarna op elk 5-jarig lustrum worden gebracht, hebben we ook voor Almere-Buiten de draad weer opgepakt.

Net zoals in Almere-Stad het geval is, worden prachtige handgemaakte kaarten naar de jarigen thuis gebracht tezamen met een warme persoonlijke felicitatie.

Onze aandacht is met name op de toekomst gericht. Zoals u al in een vorige uitgave van dit kerkblad heeft kunnen vernemen, zijn de plannen voor de bouw van onze nieuwe Bonifatius Kerk al volop in ontwikkeling.

Eén Kerk voor heel Almere, betekent ook één geheel voor heel Almere voor de bezoekersgroep.

Met dit in ons achterhoofd worden plannen opgezet en activiteiten ontwikkeld.

Voorop staat het sociale contact tussen mensen. Begrip, intermenselijk contact, warmte, maar vooral een luisterend oor, dat is wat we willen uitdragen.

Tijdens de vergadering bleek dat alle leden van de groep reuze enthousiast zijn om hiermee verder te gaan.

Zoals altijd het geval is, is communicatie van het grootste belang. We zijn bezig een structuur op te zetten zodat iedereen binnen de groep gelijktijdig op de hoogte wordt gesteld. Zodoende kan slagvaardig, zonder dat mensen ‘van niets’ weten worden ingegaan op verzoeken tot bezoek.

Ook ‘dubbele’ bezoeken worden hiermee voorkomen.

Ter ondersteuning van de Pastores wordt een training aangeboden aan een ieder die hierin geïnteresseerd is voor het uitreiken van de Heilige Communie aan parochianen die niet in staat zijn bij een viering aanwezig te zijn. Na het volgen van de cursus zal een officiële aanstelling door Pastoor Koppers plaatsvinden.

Voorts gaan we op bezoek bij parochianen in verzorgingstehuizen en mensen die om welke reden dan ook in het ziekenhuis liggen of soms noodgedwongen tijdelijk in een revalidatiecentrum moeten verblijven.

Laat het ons weten dat U prijs stelt op een bezoekje en een praatje dan komen we bij langs!

Maar natuurlijk bezoeken we U ook thuis!

En ik wil dan ook hierbij een ieder van harte uitnodigen om contact met de pastores of mijzelf op te nemen indien u zelf bezoek wenst te ontvangen, voor een praatje, een hart onder de riem, of de communie, of indien U misschien iemand weet die dit graag zou willen.

Wij zijn er voor U, dus U hoeft niet te schromen een beroep op ons te doen.

Ook als u zichzelf wilt opgeven als lid van de bezoekersgroep kunt U contact opnemen met de pastores of u aanmelden via bezoekersgroep@katholiekalmere.nl