Home » Catechese Algemeen

Catechese Algemeen

Catechese wil een bijdrage leveren aan de vorming van kinderen, jongeren en volwassenen, om zo invulling te geven aan het leerling zijn van Jezus. Dit heeft zijn weerslag op een gelovig gemeenschapsleven (communio), een christelijke praxis (diaconie) en een levendige rituele viering (liturgie). Er zijn verschillende vormen van catechese beschikbaar.

Binnen de regio Almere zijn op dit moment drie catechetisch medewerkers beschikbaar voor het begeleidingen van de catechese. U kunt contact met hun opnemen door het sturen van een mail naar catechese@katholiekalmere.nl

Klik op onderstaande links voor meer informatie

Vormen van Catechese

Sacramenten catechese

Kindercatechese

Volwassenen catechese