Home » Archive for category 'Bouw kerk' (Page 2)

Bouw kerk Archive

Bezoek depot kunstwerk Strawinsky

Posted 08/07/2018 By mgteska

 

 

Donderdag 6 juni 2018 zijn wij in het depot onze aanwinst wezen bekijken o.a. om samen met restaurateurs de werken te inspecteren. De schade lijkt gelukkig mee te vallen. Op de foto’s zie je het paneel van respectievelijk ‘De verheerlijking op de berg Tabor’, het ‘Laat de kinderen tot Mij komen’ en ‘De doop van Jezus in de Jordaan’. De panelen zijn opgeslagen in houten boxen en zullen na enkele kleine restauraties aan de wanden van de nieuwe St. Bonifatiuskerk te Almere worden bevestigd.

Zie ook de Facebook-pagina van Pastoor Sandor Koppers.

 

 

Lees verder »

Overdracht Kunstwerk nieuwe kerk

Posted 05/07/2018 By mgteska

Overdracht kunstwerk Strawinsky is een feit. De St. Bonifatiusparochie is de trotse eigenaar van een schitterend religieus kunstwerk.

Zie Foto uit het bericht van Pastor Koppers

Fragmenten van de 72 meter lange wandschildering afkomstig van de St. Willibrordkerk in Almelo voorstellende het Laatste Avondmaal. In reëel formaat is de schildering circa 1,20 meter hoog. Tal van taferelen uit het openbaar leven van Christus zijn door Theodore Strawinsky in 1968 op de wanden van bovengenoemde kerk aangebracht. Via een ingewikkeld procedé zijn deze afbeeldingen op linnen doek gezet en zullen de wanden van de nieuwe St. Bonifatiuskerk in Almere sieren. Een geweldige aanwinst voor onze nog jonge parochie.

Foto uit het bericht van Pastor Koppers

 

Fondsenwerving interieur nieuwe kerkxx

Posted 20/03/2018 By mgteska

Zoals in het openingsartikel van de speciale Kerkmare vermeldt, staan we met zijn allen voor de uitdaging om met elkaar als parochie € 100.000,-  bijeen te krijgen!

Op 1 maart heeft de nieuwe actie reeds  € 55.000.- opgebracht.

Laten we duidelijk zijn: we hebben u nodig om straks te kunnen genieten van een fraaie inrichting.
Daarom doen we een beroep op u om weer mee te doen aan onze nieuwe € 250,- actie.

Lees verder