Home » Archive for category 'Bouw kerk' (Page 3)

Bouw kerk Archive

Overdracht Kunstwerk nieuwe kerk

Posted 05/07/2018 By mgteska

Overdracht kunstwerk Strawinsky is een feit. De St. Bonifatiusparochie is de trotse eigenaar van een schitterend religieus kunstwerk.

Zie Foto uit het bericht van Pastor Koppers

Fragmenten van de 72 meter lange wandschildering afkomstig van de St. Willibrordkerk in Almelo voorstellende het Laatste Avondmaal. In reëel formaat is de schildering circa 1,20 meter hoog. Tal van taferelen uit het openbaar leven van Christus zijn door Theodore Strawinsky in 1968 op de wanden van bovengenoemde kerk aangebracht. Via een ingewikkeld procedé zijn deze afbeeldingen op linnen doek gezet en zullen de wanden van de nieuwe St. Bonifatiuskerk in Almere sieren. Een geweldige aanwinst voor onze nog jonge parochie.

Foto uit het bericht van Pastor Koppers

 

Fondsenwerving interieur nieuwe kerkxx

Posted 20/03/2018 By mgteska

Zoals in het openingsartikel van de speciale Kerkmare vermeldt, staan we met zijn allen voor de uitdaging om met elkaar als parochie € 100.000,-  bijeen te krijgen!

Op 1 maart heeft de nieuwe actie reeds  € 55.000.- opgebracht.

Laten we duidelijk zijn: we hebben u nodig om straks te kunnen genieten van een fraaie inrichting.
Daarom doen we een beroep op u om weer mee te doen aan onze nieuwe € 250,- actie.

Lees verder

Uitnodiging Parochieraad

Posted 31/08/2017 By mgteska

De afgelopen maanden is het stil geweest rond  de informatievoorziening over de bouw van de nieuwe kerk. In toenemende mate hebben velen van u aan de leden van de bouwcommissie vragen gesteld over de voortgang van het bouwproces. Op die vragen was geruime tijd geen helder of eenduidig antwoord te geven. Reden daarvoor was dat de bouwcommissie heeft moeten werken tegen de achtergrond van gewijzigde voorwaarden en de consequenties daarvan voor de voortgang van het bouwproces. Ook voor de bouwcommissie heeft hierover enige tijd onduidelijkheid bestaan, waardoor wij u als parochiaan ook niet goed en adequaat konden informeren.

Die duidelijkheid is er nu wel. Daarom wil de bouwcommissie de parochiegemeenschap weer  goed bijpraten over de stand van zaken. In eerste instantie zullen wij dat doen in een parochieraad, die zal plaatsvinden op:

donderdag 28 september 2017 om 20.00 uur

in kerkcentrum de Lichtboog, Klokkeluiderstraat 10, 1315 EJ Almere

Agenda:

– Welkomswoord
– Bouwplannen en schetsontwerp
– Start € 250,- actie
– Mededelingen
– Sluiting

Lees verder »