Home » Archive for category 'Vieringen'

Vieringen Archive

Allerzielen 2019

Posted 04/10/2019 By mgteska

Allerzielen in 't licht Net als vorig jaar verwachten wij weer veel kerkgangers op de Allerzielenviering van 2 november.
Ook dit jaar is er dan gelegenheid voor parochianen om de namen van hun overleden dierbaren via de beamer te laten projecteren.
U kunt de namen van uw overleden dierbaren aan ons doorgeven via het volgende adres:

https://allerzielen.katholiekalmere.nl

U krijgt vervolgens van ons via de e-mail een melding van de door u opgegeven intenties.
Vlak voor de Allerzielenviering is er een laptops beschikbaar waar u uw laatste toevoegingen kunt opgeven.
Tijdens de viering zullen alle opgegeven intenties op het grote scherm worden geprojecteerd.

Maatjes Viering 13 januari 2019

Posted 19/01/2019 By mgteska

Viering van het licht op 23 december 2018 en Maatjesviering op 13 januari 2019

Op 13 januari 2019 stond de viering in de lichtboog mede in het teken van het Bonifatius-Kim maatjesproject.
Er werd stil gestaan bij de verbinding tussen mensen maar ook bij verbinding tussen volkeren.
Een klein overzicht werd gegeven over de tijd tussen het in het leven roepen van de 1e werelddag voor vluchtelingen en migranten in 1914 en nu.

Het viel op dat veel informatie bekend en beschikbaar is over vluchtelingen en het ontstaan van groeperingen, maar zoek je naar informatie over verbinding tussen culturen, dan is er weinig te vinden. Hetgeen toch de weg naar de toekomst is.

(meer…)

Almere Stad:
Elke donderdagavond in oktober is er weer het traditionele Marialof in De Lichtboog. De vieringen beginnen om 19.15 uur en duren tot circa 20.00 uur. Drie kwartier Maria loven en eren door het bidden van de rozenkrans en het aanbidden van het Allerheiligste in de monstrans. Maria had immers tegen Bernadette gezegd dat we het Allerheiligste moeten aanbidden. Vandaar dat er elke dag in Lourdes een sacramentsprocessie is, die wordt afgesloten met een plechtig Lof in de ondergrondse H. Pius X-basiliek. Deze traditie zetten wij hier op bescheiden wijze voort. We zingen een aantal gregoriaanse liederen en sluiten de plechtigheid af met de zegen met het Allerheiligste. 

Almere Buiten:
Elke woensdagavond in oktober zijn ook dit jaar weer Mariavieringen in het restaurant van het verzorgingshuis Buitenhaeghe. De vieringen beginnen om 19.30 uur. Oktober is van oudsher bekend als de rozenkransmaand, dus staat uiteraard in deze maand en in deze vieringen de rozenkrans centraal.
Elke woensdagavond staan we stil bij een van de serie geheimen van de rozenkrans, waardoor gedurende deze maand alle geheimen aan bod zullen komen.
Het spreekt vanzelf dat u allen, wie u ook bent en waar u ook vandaan komt, op een of meerdere avonden in oktober van harte welkom bent.