Home » Coronaprotocol » PROTOCOL VOOR GELOVIGEN – BEDIENAREN – KERKGEBOUWEN

PROTOCOL VOOR GELOVIGEN – BEDIENAREN – KERKGEBOUWEN

RICHTLIJNEN RIVM Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximaal aantal aanwezigen bij religieuze bijeenkomsten bepaald door de grootte van het kerkgebouw. Voor elk kerkgebouw dient te worden bepaald wat de capaciteit van het kerkgebouw is in een anderhalve meter-opstelling d.w.z. dat moet worden uitgerekend hoeveel personen maximaal op anderhalve meter van elkaar in hun kerk kunnen samenkomen. Reserveren en een checkgesprek (vragen naar gezondheidsklachten) blijft verplicht bij vieringen die naar verwachting bezocht zullen worden door 100 of meer personen dan wel door meer personen dan de capaciteit van het kerkgebouw toelaat. Voor andere vieringen geldt een aanmelding en checkgesprek aan de deur (zie schema ‘reserveren en aanmelden’). Steeds geldt dat religieuze en andere kerkelijke bijeenkomsten alleen dan kunnen plaatsvinden wanneer een veilige afstand van anderhalve meter is gewaarborgd. Voor alle activiteiten geldt dat hierbij de richtlijnen van het RIVM inzake hygiëne, afstand, ventilatie, gezondheid, kwetsbare personen e.d. in acht worden genomen. Deze zijn te vinden via: –https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/adviezen-werk-vrije-tijd/generiek-kader-coronamaatregelenhttps://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/vragen-antwoordenhttp://www.cioweb.nl  

CORONAVIRUS
U loopt kans op besmetting door bij een geïnfecteerde persoon in de buurt te komen en doordat hij/zij in uw richting hoest of niest. Men kan het virus ook krijgen door aanraking van een besmet persoon of een besmet voorwerp of oppervlak. Het virus kan op een oppervlak enige tijd blijven voortbestaan.

PROTOCOL KERKELIJK LEVEN OP ANDERHALVE METER
De richtlijnen in het protocol geven aan hoe u elkaar kunt ontmoeten in kerkelijk verband met inachtneming van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Het protocol maakt het mogelijk veilig samen te komen in de kerk voor gebed en de viering van de sacramenten.

SECRETARIAAT ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP

Postbus 13049 3507 LA UTRECHT – www.rkkerk.nl
Vragen: mailadres desbetreffende bisdom
Religieuze gemeenschappen: communicatie@knr.nl

LITURGIEVIERING
RESERVEREN-INFORMEREN-PLACERING-AFSTAND-AANTAL-HYGIËNE-COMMUNICATIE-EUCHARISTIE-H.COMMUNIE-DOOPSEL-BIECHT-VORMSEL-SACRAMENT ZIEKEN
GEBED – DEVOTIE
AANBIDDING ALLERHEILIGSTE-MARIA-HEILIGEN-KAARSEN-PROCESSIE
ANDERE
ACTIVITEITEN
PASTORAAT EN BEZOEK-JEUGDWERK-DIACONAAL WERK-BEDEVAART-VERGADERING