Home » Actualiteit » Filmpjes over de Sacramenten
 

Filmpjes over de Sacramenten

Bewust Katholiek wil katholieken op een vernieuwende manier vertellen over waar het in de kern in het geloof over gaat. Zo kunnen zij (her)ontdekken wat het geloof in hun eigen leven kan betekenen. Via internetfilmpjes wil Bewust Katholiek het katholieke gedachtegoed toegankelijk maken. In de filmpjes wordt gewerkt met vragen die ook echt aan pastores, diakens en pastoraal werkers worden gesteld. Vragen die aan de basis liggen van ons katholieke geloof.

In dit kader worden er filmpjes gemaakt over de Sacramenten. Zodra deze beschikbaar komen zullen we ze plaatsen op deze website. Het eerste filmpje kunt u al zien op de pagina over Dopen <klik hier>