Home » Kosten Sacramenten

Kosten Sacramenten

Beste parochianen,

Om na de fusie uniformering binnen de parochie te verkrijgen rondom bovenvermelde plechtigheden en daarmee interne concurrentie te voorkomen, heeft het parochiebestuur besloten de volgende afspraken voor alle drie de kerkcentra (De Lichtboog, De Drieklank en Goede Rede) met onmiddellijke ingang van kracht te laten zijn.

Sacrament van de doop
Voor het houden van een doopplechtigheid wordt aan de doopouders/verzorgers voor elke dopeling een bedrag van € 35,– (vijfendertig euro) in rekening gebracht. In deze kosten zijn begrepen het honorarium van de pastor en de koster, het gebruik van de kerk, een doopakte en een doopkaars.

Sacrament van de eerste communie
Er wordt een zodanig bedrag per eerste communicant aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt.

Sacrament van het vormsel
Er wordt een zodanig bedrag per vormeling aan de ouders/verzorgers in rekening gebracht, dat de kosten van het aangeschafte materiaal en de uit te reiken herinnering daarmee kunnen worden gedekt.

Sacrament van het huwelijk
Voor het houden van een huwelijksplechtigheid wordt aan het bruidspaar een bedrag van € 500,– (vijfhonderd euro) in rekening gebracht. Hierin zijn begrepen het honorarium van de pastor, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, een huwelijkskaars en de bloemversiering.

Uitvaartplechtigheid
Aan de opdrachtgever van de uitvaartplechtigheid (nabestaanden of uitvaartonderneming) wordt voor het houden van deze plechtigheid in één van onze kerkcentra een bedrag van € 500,– (vijfhonderd euro) in rekening gebracht. Dit bedrag voorziet in het honorarium van de pastor, de koster, het koor en de organist/pianist, het gebruik van de kerk, de kosten van de viering, de bloemversiering en – in geval van een begrafenis – de zegening van het graf.
Het behoort tot de mogelijkheden om te kiezen voor een plechtigheid in de aula van een mortuarium of crematorium binnen de gemeentegrenzen van Almere. De kosten hiervoor bedragen € 300,– In dit bedrag zijn uitdrukkelijk niet de kosten begrepen die in rekening worden gebracht door derden (uitvaartverzorging, crematorium/begraafplaats).

De tekst van deze brief is vastgesteld in de vergadering van het parochiebestuur gehouden op donderdag 18 december 2014