Home » Jaar van het Geloof

Jaar van het Geloof


In 2012-2013 herdenkt de Katholieke Kerk dat vijftig jaar geleden het Tweede Vaticaans Concilie startte (1962-1965). Het Concilie was het initiatief van paus Johannes XXIII, drie maanden nadat hij paus was geworden. De paus wilde een herbronning van het geloof en hij wilde de Kerk ‘bij de dag’ brengen (‘aggiornamento’).

Het Concilie wilde zich afstemmen op wat de Kerk te doen stond, in een veranderende samenleving en met de grote rijkdom van het evangelie van het begin.

Elke tijd opnieuw moet de Kerk zich met de vragen en de noden van de eigen tijd uiteenzetten.

Voor paus Benedictus XVI is vijftig jaar Vaticanum II de aanleiding om een Jaar van het Geloof te houden. Het Jaar van het Geloof (11 oktober 2012 – 24 november 2013) wil bijdragen aan een hernieuwde bekering en aan de herontdekking van het geloof, met het oog op het getuigenis van christenen in de wereld.

Het Jaar van het Geloof heeft bijzondere aandacht voor nieuwe evangelisatie en catechese. Daarbij is speciale aandacht voor de Catechismus van de Katholieke Kerk . Dit is een van de vruchten van het Tweede Vaticaans Concilie en verscheen in 1992.