Home » Katholieke Bond Ouderen

Katholieke Bond Ouderen

Deze bond organiseert activiteiten op levensbeschouwelijk terrein en op het gebied van ontspanning voor 55 + ers.

Activiteiten KBO Almere