Kerkwijding: Weekend met feestelijke activiteiten

Topic: Start reservations (English behind the Dutch version)

Kerkwijding: Weekend met feestelijke activiteiten

Beste parochianen,

Onderwerp: Start reservering Wijding weekend.

Het is bijna zo ver,dit weekend is de inwijding van onze St Bonifatuskerk. Voor een viering moet reserveren.

Er zijn 4 opties:

  • Vrijdag 18 november om 15:00 uur het officiële niet kerkelijke gedeelte.
  • Zaterdag 19 november om 10:00 uur de Plechtige Wijding met Eucharistie; dit is een zeer lange viering van 2,5 tot 3 uur.
  • Zondag 20 november om 10:00 uur de Familieviering met Eucharistie
  • Zondag 20 november om 16:30 uur de Vesper, Choral Evensong

Via onze website “Meevieren” kunt u voor een van deze vieringen reserveren.

U ontvangt direct een bevestiging, maar er komt nog een tweede bevestiging met informatie over parkeren en andere zaken.
Deze tweede bevestiging kunt u uitprinten of opslaan op uw telefoon en dat is dan uw toegangsbewijs voor de viering.

Voor alle vieringen geldt dat deze gestreamd worden en dat er foto’s genomen worden. Dat betekent dat u, als u inschrijft ook toestemming geeft om gefilmd of gefotografeerd te worden. Wanneer u dat niet wilt, kunt u beter niet inschrijven, maar de viering thuis via de streaming volgen.

Mocht u vragen over de reserveringen hebben, mail ze gerust, ik zal ze proberen te beantwoorden.

Ik ga er van uit dat wij samen een heel mooi weekend tegemoet gaan.

Bernadette Geurts

secretaris@katholiekalmere.nl

Dear parishioners,

Topic: Start reservations

This weekend 1s the ordination of our St. Bonifaciuschurch. You must make reservations for the celebration.

There are 4 options,

  • Friday, November 18 at 3:00 PM the official non-ecclesiastical part.
  • Saturday 19 November at 10:00 am the Solemn Consecration with Eucharist, this is a very long celebration of 2.5 to 3 hours.
  • Sunday 20 November at 10:00 am the Family celebration with Eucharist.
  • Sunday 20 November at 4:30 pm Vesper, Choral Evensong.

You can make a reservation for one of these celebrations by our website “Meevieren”

You will receive directly a final confirmation but there will be a second confirmation with information about parking and other matters.
You can print the second confirmation or save it on your phone and that will be your ticket for the celebration.

All celebrations are streamed, and photos are taken. This means that, when you register, you also give permission to be filmed or photographed. If you don’t want that, it’s better not to register, but to follow the celebration at home via streaming.

If you have any questions about the reservations, feel free to email them, I will try to answer them. I assume that we will have a very nice weekend together.

Bernadette Geurts

secretaris@katholiekalmere.nl