Home » Kerkbalans

Kerkbalans

Geef voor je kerk

De kerk daar is iedereen welkom. Samen vieren je blij en dankbaar voor bent. Samen verdriet dragen en delen. De kerk, die zich inzet voor de medemens, door het bezoeken van zieken , ouderen en zwakkeren in onze samenleving die extra aandacht nodig hebben. De kerk waar we elke zondag samen het evangelie lezen, dat veel mensen tot steun is. Het kerkgebouw dat in diverse kernen een herkenbare plaats inneemt.

Dit zijn voorbeelden waaruit blijkt dat het heel wat waard is dat er in onze gemeenschap een kerkgemeenschap is. Een gemeenschap die God dient en zorg heeft voor ons en onze medemens.

Waar het bij de actie Kerkbalans om gaat, is het benadrukken van de betrokkenheid van parochianen bij hun gemeenschap, ook financieel! Kerkbalans wil begrip kweken voor het feit, dat onze parochianen veel kosten moeten maken, juist om als gemeenschap te kunnen functioneren. Onze gemeenschap kan niet blijven geven als er geen bijdragen worden ontvangen!

Wat is de kerk u waard?
Ieder bedrag is welkom. Want ook als u maar weinig te besteden heeft, maakt u met uw bijdrage duidelijk dat de voortgang van het werk in uw parochie u wat wat waard is en dat onze parochie daarom ook op u mag rekenen.

Wat is Kerkbalans
Kerkbalans is een gezamenlijke actie van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestantse Kerk en de Oudkatholieke Kerk in Nederland. Drie kerkgenootschappen die al sinds 1973 samenwerken in de Actie Kerkbalans en zo een beroep doen op de plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk.

De kerk krijgt geen subsidie. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Geeft u om de kerk? Doe dan mee. Samen kunnen we van betekenis zijn en blijven voor de mensen om ons heen.

Voor de campagne van 2019 is het thema ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode is van 19 januari t/m 2 februari 2019.

Meer schenken voor hetzelfde geld
Bij een schenking met een schriftelijke overeenkomst kunt u geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Dit financiële voordeel kunt u zelf houden, maar u kunt ook besluiten om dit extraatje aan de parochie te schenken. Met een schriftelijke overeenkomst of notariële akte kunt u dus méér schenken voor hetzelfde geld.
Vanaf 2014 is een notariële akte niet meer nodig en is de Periodieke gift in geld voldoende.

Voor de vaste kerkelijke bijdrage wordt jaarlijks in januari de actie Kerkbalans gevoerd. U ontvangt in de eerste weken van het nieuwe jaar een envelop in de bus met het verzoek uw opgave te doen voor het nieuwe kalenderjaar.

De penningmeester kan u hier meer informatie over verstrekken.