Home » Kerkbalans » Periodiek schenken » ANBI status en periodieke gift

ANBI status en periodieke gift

Per 1 januari 2008 heeft de Belastingdienst de Bisschoppenconferentie van de Rooms-Katholieke Kerkprovincie te Utrecht alsmede hun zelfstandige onderdelen, en lichamen, (waaronder alle R.K. Parochies en (Inter) Parochiële Caritasinstellingen) door middel van een groepsbeschikking aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

De groepsbeschikking staat ingeschreven bij de ANBI ten name van:
GROEPSBESCHIKKING DE BISSCHOPPENCONFERENTE VAN DE ROOMS-KATHOLIEKE KERKPROVINCIE. UTRECHT. d.d. 01-01-2008.

RSIN of fiscaalnummer

Voor de aangifte van de belasting is een RSIN/fiscaal-nummer nodig. Deze is voor de parochie 824748669.
Informatie in het kader van de publicatieplicht voor ANBI-instellingen treft u aan op de website van het RKCN.

Periodieke Gift niet meer via notaris

Sinds 1 januari 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer via een notaris te worden geregeld. Een ANBI-instelling regelt dit nu zelf middels een door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomst voor periodieke schenking.

Met hetzelfde geld geeft u meer! Periodiek schenken biedt fiscale voordelen!

De Belastingdienst heeft een speciale regeling voor particulieren om schenken aantrekkelijker te maken. Indien u aan bepaalde voorwaarden voldoet, zijn schenkingen aftrekbaar en dit kan veel voordeel opleveren voor u maar met name ook voor uw parochie. Met het zelfde bedrag kunt u méér schenken, want de fiscus betaalt mee.

Hoe werkt het?

Een gewone gift

U schenkt een bedrag aan een goed doel en afhankelijk van de hoogte van de gift en uw inkomen is dit bedrag wel of niet aftrekbaar bij uw belastingaangifte. Voor de belastingaftrek gelden dan de volgende voorwaarden:

  • De instelling dient de ANBI-status te hebben.
  • het bedrag van de gift bedraagt meer dan 1%* van uw inkomen met een minimum van € 60,=* (drempelbedrag).
  • Het verschil tussen de gift en het drempelbedrag is aftrekbaar tot een maximum van 10%* van uw inkomen.

Afhankelijk van het belastingtarief van uw aangifte, wordt een deel van de nettogift door de Belastingdienst terugbetaald. Voor nadere informatie omtrent uw inkomen, partnerinkomen, andere vormen van schenkingen etc. adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingdienst.

Een periodieke gift

U schenkt minimaal 5 jaar lang ieder jaar een vast bedrag (wel of niet in termijnen) aan een goed doel. U mag het jaarbedrag volledig van de belasting aftrekken mits u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • De instelling dient de ANBI-status te hebben.
  • Er wordt geen tegenprestatie tegenover gesteld door het doel.
  • De periodieke gift wordt vastgelegd in een onderhandse overeenkomst tussen u en de ontvangende instelling.
  • u maakt op regelmatige basis minstens 1x per jaar, minimaal 5 jaar lang, vaste bedragen over naar het goede doel.
  • Met deze optie kunt u dus nog méér geven.

Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, neem dan contact op met de penningmeester.