Home » Kinderkerk

Kinderkerk

De Voorganger vraagt welke kinderen naar de kinderkerk willen gaan. Eén van de kinderen haalt dan de kinderkerk kaars van het altaar op en brengt deze met de hele groep naar hun eigen kerk, een ruimte in het kerkcentrum. Hier zijn we op aangepaste wijze met het evangelie bezig, onder leiding van een begeleidster van de werkgroep kinderkerk .

Almere Stad

Kinderkerk is er alleen tijdens de zondagdienst van 11.00 uur.

Almere Buiten

Als eerste bidden we met zijn allen het Onze Vader, in de mei en oktober maand bidden we het Wees Gegroet. Daarna houden we gesprekken, we vertellen verhalen uit de bijbel maar ook uit andere boeken en met wat besproken hebben en verteld wordt, proberen we ook iets te doen door middel van spel of door de kinderen iets te laten maken.

Na de overweging worden wij door de Voorganger opgehaald en keren de kinderen met de tafel benodigdheden terug de kerk in. Door een gesprekje met de Voorganger wordt u op de hoogte gebracht wat de kinderen gedaan hebben. Om de kinderkerk dan af te sluiten bid één van de kinderen nog een gebedje.

In de periode voor Pasen, de Vastentijd, leven we samen met de kinderen naar Pasen toe, het Veertigdagen-project.

Almere Haven

Naast de Kinderkerk is er voor 12 tot 16-jarigen tijdens de gehele dienst van 11.00 uur gelegenheid, om met leeftijdgenoten o.l.v. een volwassene van gedachten te wisselen over het thema van de evangelielezing van die betreffende zondag in de jeugdruimte Amicitia, de zaal naast de bar in de hal. Deze groep komt dus niet in de gewone viering!