Home » Parkeren bij de kerk

Parkeren bij de kerk

P-bord

PARKEREN TIJDENS DE ZONDAGSVIERINGEN

 Bezoekers van de zondagsviering van 12.00 uur vragen wij de auto op de parkeerplaats van Intratuin te parkeren, dit om parkeerchaos te voorkomen zoals afgelopen zondag het geval was.

Intratuin heeft hier toestemming voor gegeven. Met deze maatregel hopen we de parkeeroverlast voor de buurt zoveel mogelijk beperkt te houden.

We rekenen op uw medewerking in dezen.

 

PAROCHIEBESTUUR SINT BONIFATIUS (bijna) COMPLEET

 

We kunnen met genoegen melden dat het parochiebestuur (bijna) compleet is. Naast de nieuwe secretaris Bernadette Geurts is nu ook Ben de Snoo door het bisdom benoemd tot vice-voorzitter.

Beiden bereikbaar via de e-mail:

Bernadette op    secretaris@katholiekalmere.nl
Ben op                 vice-voorzitter@katholiekalmere.nl

In de volgende nieuwsbrief zullen zij uitgebreid aan uw worden voorgesteld.

 

Met een groet en een glimlach,

 

Ben de Snoo

P-bord