Home » Parochie-informatie » Achtergronden » Achtergrond Lichtboog

Achtergrond Lichtboog

In het centrum van Almere Stad, aan de Klokkeluiderstraat 10 verrees in de loop van 1984 het oecumenisch kerkcentrum De Lichtboog. 

Kerkdiensten en tal van andere kerkelijke activiteiten hebben hier hun plek. Maar ook voor niet-kerkelijke activiteiten is De Lichtboog beschikbaar.
De naam “De Lichtboog” is afgeleid van de glazen lichtboog die van de entree tot in de kerkzaal loopt. Aangezien het een modern en oecumenisch gebouw is, wijkt het in sommige opzichten af van een traditioneel katholiek kerkgebouw.

Het kerkcentrum wordt beheerd door een (oecumenische) beheerscommissie. In tal van opzichten is deze werkgroep een zelfstandige organisatie, die echter verantwoording aflegt aan de eigenaren van het gebouw, te weten de parochie en de federatie. De leden van de beheerscommissie zijn afkomstig uit beide kerkgenootschappen. Vragen aan de beheerscommissie kunnen worden neergelegd bij de voorzitter van de beheerscommissie. Zijn naam en adresgegevens zijn opgenomen op de gekleurde binnenpagina van ons kerkblad “Kerkmare”.

Tal van werkzaamheden in De Lichtboog worden verricht door vrijwilligers. Vrijwilligers voor De Lichtboog zijn altijd welkom! In en rond De Lichtboog is genoeg te doen (variërend van gastvrouw/heer tot het doen van diverse klusjes in en aan het gebouw) en ook de beheerscommissie blijft op zoek naar meer leden. Heeft u interesse, schroomt u dan vooral niet om contact op te nemen met de voorzitter.

Voor het maken van afspraken met betrekking tot het gebruik of verhuur van ruimte(n) in De Lichtboog kunt u contact opnemen met de beheerder. Telefonisch via onderstaand nummer, maar ook elektronisch is De Lichtboog bereikbaar via e-mailadres beheerder@lichtboog.nl

De Lichtboog
Klokkeluiderstraat 10
1315 EJ Almere
Tel: 036-5335682
bgg: 06-22959834
Website: www.lichtboog.nl