Home » Parochie-informatie » Dekenaat » Bezoekersgroep

Bezoekersgroep

Deze werkgroep bezoekt zieken, ouderen en andere mensen die om een of andere reden bijzondere aandacht nodig hebben of op prijs stellen.

Informatie kunt u krijgen door een mail te sturen aan bezoekersgroep@katholiekalmere.nl