Home » Parochie-informatie » Dekenaat » Overlegorganen

Overlegorganen

Algemeen

Onze parochie is via verschillende vergaderingen ook betrokken bij buurparochies, de Wijkkerkenraad en het dekenaat Amsterdam. Met enige regelmaat treffen wij hen om over allerlei zaken te overleggen.

Regioberaad Parochies Zuidelijk Flevoland
Samen met de andere drie parochies van Zuidelijk Flevoland vormen wij een regio. Dit betekent dat wij op bestuurlijk niveau zoveel mogelijk dezelfde lijn trekken. Daarnaast werken onze pastores ook intensief samen en ontmoeten zij elkaar geregeld in hun pastoresberaad.

Overleg wijkkerkenraad en parochiebestuur
Vier keer per jaar vergaderen afgevaardigden van wijkkerkenraad en parochiebestuur over zaken die beiden ter harte gaan. Dit betreft in eerste instantie alles wat met het kerkgebouw samenhangt, maar de onderwerpen kunnen ook de diaconie, de catechese of de liturgie betreffen.

Dekenaat Amsterdam
Sinds 1 mei 1990 maakte de parochie deel uit van het dekenaat Hilversum. In 2007 is na een reorganisatie de parochie overgegaan naar dekenaat Amsterdam. Een dekenaat is een regionaal verband van plaatselijke kerken, die samen de krachten bundelen en elkaar steunen waar nodig is. Afvaardigingen van de verschillende parochies ontmoeten elkaar in de dekenaatsvergadering.

Pastoor Sandor Koppers is de administrator van de parochies Sint Bonifatius enĀ  Sterre de Zee in Zuidelijk Flevoland.

Dekenaat Amsterdam
Begijnhof 31
1012 WT Amsterdam
(020) 627 85 44
Website: www.dekenaat-amsterdam.nl
E-Mail : rk@dekenaat-amsterdam.nl