Home » Parochieinformatie » Pastores en administratie » Privacy Statement

Privacy Statement

Persoonsgegevens die wij verwerken
De St. Bonifatiusparochie verwerkt op deze website persoonsgegevens over u, als u gebruik maakt van onze nieuwsbrief en/of gebruik maakt van de app ‘Onze Kerk’, omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@katholiekalmere.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
St. Bonifatiusparochie verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doel(en):

  • Verzenden van onze nieuwsbrief

Hoe lang we gegevens bewaren
St. Bonifatiusparochie zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wanneer u via een mail op privacy@katholiekalmere.nl aangeeft geen gebruik meer te willen maken van de nieuwsbrief worden uw gegevens verwijderd. Wanneer u de app van uw mobiele apparaten verwijderd zijn uw gegevens niet meer beschikbaar.

Delen met anderen
St. Bonifatiusparochie verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
St. Bonifatiusparochie gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@katholiekalmere.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. De St. Bonifatiusparochie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
De St. Bonifatiusparochie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@katholiekalmere.nl