Home » Parochieinformatie » parochiebladen (oud)

parochiebladen (oud)

Kerkmare
De Kerkmare is het blad van de St. Bonifatiusparochie. De Kerkmare is een full colour tijdschrift van 24 pagina’s dat door de redactie wordt samengesteld. Wanneer u regelmatig een stukje schrijft voor de Kerkmare dan kunt u redacteur worden en maandelijks zelf via een website uw pagina opmaken. Informatie hierover kunt u krijgen bij de redactie.

Wilt u Kerkmare ontvangen dan kunt u zich bij de parochieadministratie opgeven. Een post-abonnement voor 10 nummers kost € 15,= per jaar.

Uw kopij voor Kerkmare kunt u inleveren bij de redactie. De uiterste inleverdatum staat in de colofon van de laatste Kerkmare. Email de redactie.

Voor de locatie Almere Haven wordt het blad Goede Reden uitgegeven. Uw kopij voor Goede Reden kunt u inleveren bij de redactie – het postvakje in het kerkcentrum Goede Rede – het adres: Schapenmeent 203, 1357 GT in Almere – de telefoon van de redactie: 036 – 5315643 – het e-mail adres: redactie@goederede-almere.nl.

In Almere Haven is het zondagsblad “De Kerkuil” iedere zondag beschikbaar. Hierin staat de meest belangwekkende informatie. Kopij kan in de loop van de voorafgaande week aan de pastor worden doorgeven met als uiterste termijn de donderdagmiddag.

Bisdomblad
Het bisdomblad samen kerk kunt u lezen op de website van het Bisdom Haarlem-Amsterdam

Eerder verschenen nummers van de Kerkmare:  

april 2015 mei 2015 juni 2015 juli-augustus 2015 september 2015
april 2016
april 2015 mei 2015 juni 2015 juli-augustus 2015 september 2015
april 2014 mei 2014 juni 2014 juli 2014 september 2015