Home » Preekarchief » preken 2016 » 14 februari 2016 (GV)

14 februari 2016 (GV)

KORT WOORD GEZINSVIERING EERSTE ZONDAG VAN DE VEERTIGDAGENTIJD,
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 14 FEBRAURI 2016

Deze week is de veertigdagentijd begonnen. Afgelopen woensdag. Wie weet hoe we die woensdag noemen? Aswoensdag. Waarom Aswoensdag? Omdat we dan beginnen met nadenken over wat we met ons leven gedaan hebben. De grote mensen vooral! Wat hebben zij met hun leven gedaan? Natuurlijk goede dingen, maar helaas ook foute dingen. En als die grote mensen daar dus over nadenken, ja, dan beseffen ze dat er genoeg dingen verbeterd kunnen worden. En heel vroeger gingen zij zich dan met de as van verbrande takken bestrooien, zodat iedereen kon zien: ja, die man, die vrouw heeft sommige dingen verkeerd gedaan. Maar eigenlijk doet iedereen wel wat fout. En daarom ging iedereen zich met as bestrooien. En afgelopen woensdag hebben wij dat ook gedaan. We hebben goed naar onszelf gekeken en zagen: ja, dat is niet goed en dat is niet goed en daarom bestrooi ik mij met wat as.

En nu hoorden wij zojuist het verhaal over Jezus en de duivel in de woestijn. En wat vroeg de duivel allemaal aan Jezus?

• Hij vroeg Hem of Hij stenen in brood wilde veranderen, zodat Jezus een soort tovenaar zou worden en dat dan iedereen naar Hem zou luisteren;
• Hij vroeg Hem of Jezus de baas wilde spelen over alle landen en Hij hoefde alleen maar de duivel te gaan gehoorzamen en verder niet, dan zouden ze het samen wel redden;
• En de duivel vroeg Jezus of Hij een mooie stunt wilde uithalen, want dan zou iedereen beginnen te klappen en van Jezus houden.

En weet je het lijken dingen waar wij niets mee te maken hebben, maar dat is niet waar. Ook wij kunnen soms denken dat wij alleen gelukkig kunnen worden als wij maar de mooiste en nieuwste spullen in ons huis hebben. Terwijl wij pas echt gelukkig worden als wij vrienden hebben en echte liefde!
Daarnaast kunnen ook wij de neiging hebben de baas te willen spelen over iedereen en dat wij dan willen dat iedereen ons gehoorzaamt. Terwijl wij eigenlijk allemaal vooral God moeten gehoorzamen en elkaar lief moeten hebben.
En tenslotte hebben ook wij soms de neiging om door middel van uitsloverij vrienden te zoeken of door middel van hele dure cadeaus zelfs vrienden te kopen. Terwijl je gewoon jezelf moet zijn en moet vertrouwen op jezelf. Het zijn dus eigenlijk heel herkenbare dingen waarmee Jezus door de duivel op de proef werd gesteld. Dingen die ons soms ook verleiden om van de weg naar Jezus af te dwalen.

De veertigdagentijd die dus afgelopen woensdag is begonnen, helpt ons om daarover na te denken. Deze tijd helpt ons om na te denken of wij ook echt in God geloven en op Hem vertrouwen. De verleiding is om niet in God te geloven en alleen op jezelf te vertrouwen. Dat je het alleen wel redt. Maar dat is een misverstand. Want alleen kunnen wij niets. Wij hebben elkaar nodig en we hebben Gods leiding en hulp nodig. Dat gaat Jezus zelf ook ervaren in deze veertigdagentijd als Hij zijn kruis naar Golgotha moet dragen. Hij denkt op een gegeven moment dat Hij helemaal alleen is, maar dat is gelukkig niet zo. Want zijn hemelse Vader helpt Hem en als Jezus dood gemaakt is aan het kruis, maakt zijn hemelse Vader Hem weer levend. En dat geeft mij de moed en de troost om ook mijn kruis te dragen, want dan weet ik dat God bij mij is en mij helpt en niet in de steek laat. Als ik ook maar trouw blijf aan Hem.

Amen.
© 2016 Sandor Koppers