Home » Preekarchief » preken 2016 » 16 mei 2016 G.V.

16 mei 2016 G.V.

KORT WOORD GEZINSVIERING HOOGFEEST VAN PINKSTEREN,
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 16 MEI 2016
(Gen. 11 en Hand. 2)160516

Wie is er vandaag jarig? Hebben we een jarige in ons midden? Van harte gefeliciteerd. Maar er is nog een jarige! Er is nog een jarige in ons midden: dat is de Kerk. De Kerk viert vandaag haar verjaardag. We hoorden zojuist het verhaal van haar geboorte: hoe de apostelen de heilige Geest ontvingen en de wijde wereld introkken en plotseling allerlei talen begonnen te spreken. En overal waar zij kwamen gingen zij vertellen over Jezus! Over wat er met Jezus gebeurd was: dat Hij dood gemaakt was en door God weer levend gemaakt is en dat Hij nu terug is gegaan naar God en dat Hij ons helpt. Hoe helpt Hij ons? Door zijn heilige Geest te zenden! De heilige Geest die God helemaal aan het begin aan de schepping meegaf en die Hij nu aan de Kerk meegeeft. En die heilige Geest is heel belangrijk.

We hoorden zojuist twee verhalen over die heilige Geest. Het eerste verhaal over dat de heilige Geest er niet was en het tweede verhaal over dat de heilige Geest er wel was. En wat is het verschil?

In het eerste verhaal zagen we dat de mensen hoogmoedig werden, arrogant, ze vonden zichzelf ontzettend knap. Ze werden eigenlijk steeds vervelender en begonnen ook steeds onaardiger tegen elkaar te doen. Ze kregen dus ruzie en het werd helemaal niets met al hun mooie plannen.

In het tweede verhaal gebeurde precies het omgekeerde. Daar waren de apostelen afwachtend, bang en onzeker. Wat moesten ze nu toch gaan doen nu het zo met Jezus is afgelopen? Nu Hij dood is gemaakt en alles voor niets lijkt te zijn geweest? Maar op dat moment kwam Jezus in hun midden. Hij was niet dood, Hij leeft! God had Hem uit de dood opgewekt! En wat deed Jezus? Hij gaf zijn leerlingen zijn heilige Geest. Dat konden ze zien aan het vuur en de wind, aan de vlammen en aan het lawaai. Aan de warmte en aan de liefde. En aan het feit dat ze niet meer bang waren om de wijde wereld in te gaan en iedereen over Jezus te gaan vertellen. Dat lukte wonderlijk genoeg ook nog doordat ze plotseling een talenknobbel bleken te hebben en allerlei vreemde talen konden spreken. Maar de belangrijkste taal die zij door de heilige Geest leerden spreken was de taal van de liefde. Ze leerden dingen te doen die een ander blij en vrolijk maakte. Ze leerden vrede en vriendschap te brengen. Ze leerden hoe zij Kerk moesten zijn.

Zodoende dat wij zeggen dat toen de Kerk geboren werd. Pinksteren is het geboortefeest van de Kerk. En wie horen allemaal tot de Kerk? De paus, de bisschop, de pastoor, maar ook natuurlijk de gewone gelovige, jij dus! Jij hoort ook bij de Kerk, ook al ben je nog maar klein! Iedereen hoort erbij! En vaak kennen we elkaar niet eens bij name, hooguit van gezicht, en heel vaak spreken we allemaal een andere taal thuis. Maar we hebben een ding gemeenschappelijk: dat is ons geloof in Jezus. Zolang wij dat hebben, komt het goed. Want dan accepteren wij elkaar ook. Niemand van ons heeft deze Kerk zo samengesteld zoals Hij is. Dat heeft Jezus gedaan. Hij heeft ons allemaal gekozen en uitgenodigd. En samen moeten wij de wereld gaan vertellen over Jezus, zoals de apostelen dat deden. En niet alleen vertellen, maar ook laten zien. In woord en daad dus! Maar dan moeten we natuurlijk wel begrijpen, verstaan wat Jezus van ons vraagt. En dat kan alleen maar door de heilige Geest die de Kerk met Pinksteren is geschonken. Pinksteren het geboortefeest van de Kerk.
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag, Kerk. Nog vele jaren!

Amen
© 2016 Sandor Koppers