Home » Preekarchief » preken 2016 » 18 september 2016

18 september 2016

OVERWEGING VIJFENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR,
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 18 SEPTEMBER 2016
(Amos 8,4-8 en Lc. 16,1-13)(C)

Komende dinsdag is het Prinsjesdag. De miljoenennota die dan wordt gepresenteerd zal voor ons allemaal cadeautjes bevatten. De crisis is voorbij en de economie groeit harder dan gedacht en de werkloosheid daalt. Allemaal goed nieuws! En wat ook prettig is: onze koopkracht gaat stijgen. Maar dan moeten wij wel bedenken dat die crisis zo’n acht jaar geleden is begonnen en dat die toen veroorzaakt werd, niet door de gewone man of vrouw, maar door de hebzucht van allerrijksten. Door de onvoorstelbaar kortzichtige en onverantwoorde beslissingen die de bazen in de financiële wereld namen. En toen stortte alles als een kaartenpakhuis in elkaar. Hebzucht maakt een mens lelijk en tast de samenleving aan. ‘En de armen en misdeelden’ worden er het grootste slachtoffer van zoals Amos zegt. Geen wonder dat de Kerk hebzucht tot een van de zeven hoofdzonden beschouwt.

Eén troost: het is van alle tijden. De profeet Amos brengt het onder woorden zoals het er toen in zijn tijd aan toeging: ‘Wanneer is de Sabbat voorbij dan kunnen wij ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen met een vervalste weegschaal’.

Bedrog, oplichting, hebzucht. Het is van alle tijden. Ook van de tijd van Jezus. En Jezus verbaast zich erover dat ook zijn leerlingen en volgelingen zo met hun bezit bezig waren. Daarom vertelt Hij die gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Die rentmeester wist op slinkse wijze veel vrienden te maken onder zijn pachters. En als zijn baas hem aan de kant zou zetten, dan hoopte hij dat hij zou hij kunnen terugvallen op de vriendschap en de hulp van de mensen die hij ten koste van zijn baas had gezocht. En nou komt het: Jezus stelt dit gedrag ten voorbeeld van zijn toehoorders! Althans zo lijkt het!

Maar zo is het natuurlijk niet. Deze corruptie maakt uiteindelijk een hele samenleving kapot. Maar als een slecht en onbetrouwbaar iemand zoveel vrienden kan maken met behulp van geld en bezit, hoeveel meer zouden dan mensen voor de wereld kunnen doen die hun geld ten goede inzetten en die weten dat er meer in het leven is dan geld en bezit, voor wie bezit niet de hoogste waarde is, maar slechts een middel en die niet lijden aan hebzucht. Met geld en bezit kun je ook ontzettend veel mooie dingen doen.

Wanneer je de armen die niets hebben, van jouw rijkdom schenkt, maak je hen gelukkig. En je wordt er zelf ook blij van. Wees blij dat ze niks terug kunnen doen. ‘Zij zullen jou in de eeuwige tenten opnemen’, noemt Jezus dat.

Ten diepste gaat het dus dit weekend over onze christelijke identiteit en onze christelijke ethiek. In het kader van de nieuwe evangelisatie is dit een belangrijk aandachtspunt van onze geloofsgemeenschap. Hoe gaan wij anno 2016 om met onze bezittingen? Maar ook hoe gaan wij anno 2016 om met onze kennis, met ons netwerk of met de diversiteit van onze gemeenschap? De eerste christenen beschouwden hun bezit niet langer als iets van zichzelf. Zij gebruikten het expliciet om de behoeftigen te ondersteunen. Zo beleefde men toen de boodschap van het evangelie van Jezus Christus. Zo maakte men dat tastbaar. En het viel op bij al die niet-christenen van die tijd. Wij kunnen dus uit ervaring spreken dat geloof dat niet uit daden van liefde en barmhartigheid blijkt, dat dat geen enkele aantrekkingskracht heeft. Wij kennen allemaal wel de opmerking: zondag zit hij vroom in de kerk maar van maandag tot en met zaterdag is het een rotzak. Daar heb je dus niets aan.
Er ligt nu door de crisis van de afgelopen jaren een grote kans voor ieder persoonlijk om mensen in nood te ondersteunen. Ze wonen misschien naast ons in de straat. Zij behoren misschien tot onze familie of tot onze kennissenkring. We kunnen hen helpen met geld, maar ook misschien met iets van onze tijd of onze kennis van zaken. Of misschien ook wel op een andere manier? We zullen dus vindingrijk moeten zijn in het vinden van wegen om mensen te helpen. En er is steeds meer te doen omdat de overheid zich steeds verder terugtrekt.

En het zou mooi zijn als we zo ook mensen zouden kunnen winnen voor Jezus Christus en voor het eeuwige geluk. We mogen daartoe gerust iets van onze valse schaamte loslaten. Laat maar zien of horen dat je christen bent. Steek je geloof niet onder stoelen of banken, steek je geloof niet onder de korenmaat, maar plaats het op een standaard zodat iedereen het kan zien. Wat mooi als wij daardoor vrienden maken in de hemel.

Het is hoog tijd dat de wereld via ons iets van de vreugde gaat proeven die uitgaat van het kind van God zijn dat wij in ons dragen. En die laten merken dat bezit niet het hoogste goed is, maar God zelf en zijn Rijk.

Amen
© 2016 Sandor Koppers