Home » Preekarchief » Preken 2017 » 16 april 2017

16 april 2017

OVERWEGING HOOGFEEST VAN PASEN,
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 16 APRIL 2017
(Gen. 1,1-2,2; Ex.14,15-15,1 en Mt. 28,1-10) (Hand. 10,34a.37-43 en Joh. 20,1-9)(A)

Op de avond van Goede Vrijdag werd het muisstil. Het oproer was voorbij. Jezus was veroordeeld, gekruisigd en gestorven. Vrienden hadden zijn dode lichaam in een graf gelegd. En voor dat graf een steen gerold. De toekijkers en alles wat erom heen stond waren naar huis gegaan. Het paasfeest kon doorgaan, zonder stoorzender Jezus. De goegemeente kon opgelucht ademhalen. Over die Man van Nazareth zou men niet meer spreken, was de gedachte. Zijn medestanders hadden trouwens ook amper van zich laten horen. Zelfs zijn sterkste leerlingen hadden Hem verlaten. Slechts een paar vrouwen hadden staan wenen onder het kruis, tot het laatst, onder bewaking. Maar ook zij waren nu verdwenen. Overal stilte. Geen lieve stilte, maar een kille stilte. Een stilte voor de storm?

Alleen kraaien lieten hun krassende geluid horen. En het gebeurde: er werden een paar mensen wakker. Op Paasmorgen glipten enkele vrouwen als eersten naar buiten. In alle vroegte gingen zij naar het graf. Zonder geluid te maken. Toen iedereen nog sliep. Ze kwamen bij het graf en zagen dat het leeg was. Hun verbijstering was groot. Wat de engel hun zei, was nog nooit gehoord: ‘Hij is niet hier, Hij is verrezen zoals Hij gezegd heeft’. ‘Hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u Hem zien’. De vrouwen renden weg, angstig en blij tegelijk. Ze moesten deze boodschap doorvertellen, aan de leerlingen het eerst. Niets kon hen tegenhouden. Ze hadden er geen mooie woorden voor, geen fraaie gezangen, geen zinnige uitleg. Ze brachten het uit zoals de kraaien dat deden: met een krassende stem.

Nu tweeduizend jaar laten hebben wij geen tekort aan woorden, gezangen of theologieën om te spreken over Jezus en zijn opstanding uit de dood. In die tweeduizend jaar hebben bij wijze van spreken talloze nachtegalen, vinken en kanaries de Blijde Boodschap uitgezongen. Schitterend mooi. Maar het lijkt wel of wij hun nu niet meer horen.

De bisschop van Den Bosch, mgr. De Korte, noemt het christendom in een interview een heel ingewikkelde godsdienst is. Omdat het zoveel uitgesproken ideeën heeft over barmhartigheid, rechtvaardigheid en verzoening, aldus De Korte. Maar ook een godsdienst die niet alleen daarover gaat, maar ook over God zelf: het geloof in de God van Israël en in het geloof in Jezus Christus.

(En die boodschap moet verkondigd worden. Die moet verkondigd worden in een sterk veranderde samenleving. Een samenleving waarin mensen zelf bepalen wat ze vinden en geloven. En daar zit meteen een probleem: de kerk bestaat bij gratie van samen zijn. Dus hoe meer mensen individueel gaan geloven, hoe minder kerk er is. En volgens nog steeds dezelfde mgr. De Korte groeit de kerk vooral in die landen waar er sprake is van een samenleving waar mensen nog oog hebben voor het spirituele. Voor goede en boze geesten. Wij beschouwen dat geloof in de boze als iets uit de Middeleeuwen waar we ons van hebben losgemaakt. Maar dat is volgens de Bossche bisschop nog maar de vraag. En hij spreekt dan over de recente gruwelijke geschiedenis van Duitsland onder het nationaal-socialisme. En hij stelt zich de vraag: hoe kon in een land waar al 1200 jaar het evangelie was verkondigd zo’n anti-evangelische ideologie wortel schieten en zoveel kwaad aanrichten? Zien we daar toch niet iets van de macht van het kwaad of van de boze? En, zou ik eraan willen toevoegen, zien we het kwaad en de boze niet ook in tal van andere landen, dictaturen en ideologieën, nu op dit moment? Vul maar in!)
In deze wereld moet de boodschap van de opstanding van Jezus verkondigd worden. Afgelopen donderdag keken er toch weer meer dan 3 miljoen mensen naar The Passion. En hoewel deze uitvoering niet helemaal alles van het evangelie tot uitdrukking bracht, was het toch nuttig om mensen in contact te brengen met figuren en thema’s uit de Schrift. En, wat nog het belangrijkste is, The Passion eindigt nooit bij het kruis. De opstanding, het centrale gegeven van het christelijk geloof, wordt consequent in beeld gebracht. Tijdens The Passion van afgelopen donderdag konden we toen toch nog wat nachtegaaltjes en kanaries zien en horen in de personen van Dwight Dissels, Roel van Velzen en Elske DeWall. Zij zwijgen inmiddels weer. Nu is het aan ons, aan al die mensen die misschien niet zo begenadigd zijn met een gouden stemgeluid. Maar dat was het op die eerste Paasmorgen ook niet! Toen waren ook alleen kraaien te horen die met hun krassende stem de boodschap van de opstanding ten gehore brachten. Maar ze deden het wel! Net als de vrouwen die angstig en blij, zonder mooie woorden of fraaie gezangen het nog nooit gehoorde aan de andere leerlingen vertelden.
Zalig Pasen.
Amen.
© 2017 Sandor Koppers