Home » Preekarchief » Preken 2017 » 19 november 2017 GV

19 november 2017 GV

KORTE OVERWEGING GEZINSVIERING 33E ZONDAG DOOR HET JAAR, ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 19 NOVEMBER 2017

We moeten dus allemaal ons best doen om onze talenten in te schakelen. Doe er iets mee, lijkt het evangelie te zeggen.
Wie van jullie kan goed hardlopen?
Of is er heel goed in gamen?
Wie van jullie kan heel goed cupcakes bakken?
Of wie is er goed in rekenen en taal?

Ik denk dat iedereen wel ergens goed in is. De een in dit, de ander in dat!
Al moet ik wel zeggen dat sommige mensen in heel veel dingen goed zijn en anderen om de een of andere reden bijna nergens goed in zijn! Zij zijn blind of doof of zijn heel erg arm of hebben een zware handicap waardoor ze niets kunnen.

Zou het van Onze Lieve Heer nu echt de bedoeling zijn dat wij zo naar elkaar kijken? Dat wij zo onderscheid maken? Als we het zo blijven doen, blijft het een ongelijke en oneerlijke wereld!

Nee, ik denk dat we het verhaal van de talenten heel anders moeten gaan lezen en begrijpen: we moeten beginnen met de vraag wat heeft God mij eigenlijk gegeven? En welke van zijn gaven aan mij is het waardevolst? Gaat het dan echt over onze menselijke talenten dat ik goed kan voetballen of schilderen? Nee, het gaat dan niet over dat ik zo muzikaal ben of veel weet.
Het gaat over iets veel groters dat we hebben ontvangen van God: ons leven, ons geloof en onze opdracht om op Jezus te lijken! Dat zijn de dingen die pas echt belangrijk zijn.

En weet je: God heeft mij en jou als kind aangenomen. Hij houdt van jou en mij. Hij vertrouwt jou en mij iets heel bijzonders toe: de heilige Geest.

Toen wij gedoopt werden (en gevormd) ontvingen wij een geweldig groot talent!
En dat talent is niet dat ik goed kan rekenen of hard kan fietsen, neen, dat talent is zijn heilige Geest. Die heeft God ons toevertrouwd.

En die vertrouwt Hij ons nog steeds toe als wij Jezus ontvangen in de eucharistieviering.

En met die heilige Geest mogen wij ‘woekeren’. Dat wil zeggen die heilige Geest mogen we in ons laten werken, we mogen Hem aan de wereld laten zien en voelen. Dat mag allemaal, als we Hem maar niet verstoppen!

Doen we niets met Hem? Schamen wij ons voor Hem? Geven we Hem maar een klein beetje van onze tijd, of denken we maar heel weinig aan Hem en praten we er niet over met anderen? Ja, dan zijn we als die derde knecht. Die deed niets met zijn geloof, die deed niets met de heilige Geest. Het geloof was voor hem dood, het had geen betekenis, het had geen invloed op zijn handelen.

Het misverstand is dus dat wij bij talenten denken aan menselijke dingen als goed kunnen schilderen of mooi kunnen dansen. Daar gaat het eigenlijk niet om. Het gaat om het gebruik maken van de heilige Geest die ieder van ons heeft ontvangen en die ons helpt om op de echte enige superster te lijken. En wie is die echte superster? Dat is Jezus. De heilige Geest kan ons helpen om op Hem te lijken.

Amen.
© 2017 Sandor Koppers