Home » Preekarchief » Preken 2017 » 9 juli 2017

9 juli 2017

OVERWEGING VEERTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR,
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 9 JULI 2017
(Zach. 9,9-10 en Mt. 11,25-30)(A)

Jezus zegt ons vandaag: ‘Komt allen tot Mij… Ik zal u rust en verlichting schenken’. Dat is eigenlijk wat veel mensen in deze vakantietijd zich wensen: rust en verlichting. Want er is een grote maatschappelijke dwang en een persoonlijke drang tot excelleren. In alles. Als werknemer, als geliefde, als vader of moeder, als klusjesman, als voetballer. Altijd en overal moet je schitteren. Alles moet. Alles moet perfect. Het werk, de opvoeding, de liefde, het gezin, de vrienden, de vrije tijd. We maken elkaar gek, we maken onszelf gek. Alle wensen en verlangens concurreren met elkaar. Geen wonder dat mensen over de rooie gaan. Dat mensen het niet trekken. Bij hen breekt het lijntje om de carrière, het huwelijk, de kinderen, de vriendschappen allemaal te combineren. Om in alles aan de hoge maatstaven te voldoen. Elk uur van extra vrije tijd moet extra leuk zijn. Vanwege de stress op het werk gaan we vier dagen uitwaaien op Ameland. Maar het regent op Ameland en de kinderen zijn lastig en zelf ben je ook humeurig. En dan brengt dat weekendje dat zo leuk had moeten zijn ook niet wat ervan verwacht werd.

Toeval of niet. Het evangelie geeft ons, uitgeputte en afgematte mensen toch een andere mogelijkheid. ‘Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt en Ik zal u rust en verlichting schenken’, zegt Jezus. Dat klinkt mooi. Maar dan komt het: ‘Neemt mijn juk op uw schouders’. Terwijl velen bijna bezwijken onder het alsmaar moeten, worden wij hier en nu uitgenodigd nog een juk op onze schouders te nemen. Wie is er in hemelsnaam nu bereid om nog meer lasten op de schouders te nemen? Als we niet oppassen is evangelisatie met dit evangelie een mission impossible.

Maar dat is het niet. Want onderzoek naar die tijd leert ons namelijk dat de wetten en lasten waar het volk toentertijd onder gebukt ging inderdaad ondragelijk waren geworden. De wetten die bedoeld waren om het leven wat lichter en overzichtelijker te maken waren omgebogen tot ondragelijke lasten. En ook toen dreigden velen daaraan onderdoor te gaan.
Is er hier een parallel? De alsmaar meer eisende maatschappij en de alsmaar groter wordende persoonlijke drang tot excelleren nu tegenover de maatschappij in de dagen van Jezus van Nazareth?

Een leven zonder lasten belooft Jezus ons niet. Maar Hij is er wel erg duidelijk in dat niet de wetten of de zelf opgelegde drang tot excelleren mensen vrij maakt, maar de onderlinge liefde. Het leven vol zorgen en verdriet zal alleen maar dragelijk zijn als het met elkaar gedragen wordt, in samenzijn met elkaar en met God in liefde en vriendschap. Maar vooral in ver-draag-zaamheid, in het elkaar kunnen ver-dragen, het elkaar kunnen accepteren, dus ook in het accepteren van elkaars fouten en falen. Want een gedeelde last is een halve last, waarbij er de zekerheid is van het kind van God zijn. Dat wij weten dat wij in Gods handen geborgen zijn.

En dan kan het misschien best wel een tandje minder, wie zal het zeggen. Deze vakantieperiode kan ons aanzetten hierover weer eens na te denken. Want als we niet oppassen zullen we structureel teleurgesteld en gefrustreerd blijven over de plannen die we niet realiseren, over de afspraken die we niet nakomen, over de verwachtingen en ambities die we niet waarmaken, aangaande de dromen die bedrog blijken te zijn. En dat wil toch niemand?

Voor u allen een goede vakantietijd, maar vooral een goede tijd in het oefenen van verdraagzaamheid. Verdraagzaamheid van de ander, maar ook van jezelf en het kunnen accepteren dat je niet alles kunt of hoeft te kunnen. En dat je niet in alles tot de top behoeft te horen omdat je als kinderen van God veilig geborgen bent in de liefde van de Vader. En dat echt geluk ook niet gelegen is in alsmaar meer en mooier en luxer. Echt geluk kun je ook vinden in het bekende kopje thee dat je samen met je gezin en je vrienden op een kleedje op het gras drinkt.

Amen
© 2017 Sandor Koppers