Home » Preekarchief » Preken 2017 » 30 juli 2017

30 juli 2017

OVERWEGING ZEVENTIENDE ZONDAG DOOR HET JAAR,
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 30 JULI 2017
(1 Kon. 3,5.7-12 en Mt. 13,44-52)(A)

Elke mens fantaseert wel eens wat hij zou doen als hij de hoofdprijs in de staatsloterij zou winnen. Wat zou hij doen als hij miljoenen euro’s wint? Ik denk dat ik als ik zo’n prijs zou winnen een mooi huis zou gaan kopen, een mooie BMW, ik ga ook zeker een keer lekker luxe op vakantie, ik deel wat geld uit aan familie en vrienden en ach, laat ik royaal zijn: ik geef ook een deel van de prijs aan de kerk. En u? Ik zou mij niet verbazen als u ongeveer hetzelfde zou doen. Het geeft tenslotte een prettig gevoel om lekker met geld te kunnen smijten.

Koning Salomo, in de eerste lezing, kreeg in een droom ook zo’n vraag voorgelegd. ‘Wat wilt u dat Ik u geef?’, werd hem gevraagd. Wat wilt u dat Ik u geef? Een lang leven, rijkdom, zorgeloos bestaan, het zijn de dingen waar wij zo voor zouden tekenen, maar Salomo kiest heel iets anders. Hij is op zoek naar wat hij als onervaren koning denkt het meest nodig te hebben: een luisterend hart, inzicht om wijze en verstandige beslissingen te kunnen nemen. Dus geen geld of macht of mogelijkheid om de ander een kopje kleiner te maken, maar een opmerkzame geest om onderscheid te kunnen maken tussen goed en kwaad. Menigeen verklaart hem echt voor gek.

We hebben het de afgelopen weken steeds gehad over het rijk der hemelen, over het rijk Gods. En uit de parabels die we hebben gehoord, hebben we geleerd, dat het daarin gaat om geduld en om langzame groei. Het hoefde allemaal niet in één klap, maar mag langzaam groeien. Het onkruid mag tussen de tarwe opgroeien en we weten bij voorbaat al dat niet alles vrucht zal dragen; er valt ook veel op de weg en tussen de distels. Maar dat alles geeft ons stervelingen tenminste wel een beetje uitstel. We moeten ons best doen, maar als het nu nog niet helemaal lukt, dan lukt het morgen misschien wel. En datgene wat wel zal lukken zal honderdvoudig vrucht dragen. Zoveel is zeker.

Vandaag wordt daar een nieuw accent aan toegevoegd. Namelijk dat als het moment van dat rijk Gods zich eenmaal voordoet, dat je dan wel direct moet toehappen, dat je dan wel onmiddellijk tot actie moet overgaan. Vandaar die man op de akker: zonder uitstel koopt hij de akker, zonder aarzelen geeft hij alles prijs om de schat die hij in de akker gevonden heeft te bemachtigen. En de koopman die alles verkocht wat hij bezat om die ene parel te kunnen kopen. Beiden doen iets ongehoords, iets radicaal nieuws. En dat wordt door Jezus hier een juiste beslissing genoemd.

Maar om zo’n juiste beslissing te kunnen nemen is dus wel wijsheid nodig. Het vermogen om onderscheid te kunnen maken, het vermogen om in de wirwar van de dingen de juiste beslissing te kunnen nemen. Een wijsheid als die van bijvoorbeeld de vissers uit de derde parabel die wij hoorden: zij zoeken de goede vissen uit en werpen de slechte weg. Het lijkt simpel maar dat is het niet.

De parabels in de evangelielezing gaan over het koninkrijk van God. En daarvan weten we dat dat enkel werkelijkheid kan worden als mensen er zich met hart en ziel voor inzetten. Soms betekent dat: ongehoorde dingen doen, verrassend radicaal andere wegen inslaan. Het kan ook heel veel kosten – zie de kooplui in de eerste twee parabels. Soms betekent het ook: gewoon je plicht doen, tot aan je enkels in de modder staan en dan om wijsheid bidden dat je de juiste beslissing neemt – zie de vissers in de derde parabel. En dat is ook niet altijd makkelijk.

Maar het kan wel. Het is mogelijk dat een snelle jongen met een vorstelijk salaris, een riant huis en een droom van een leasebak op zekere dag bij zichzelf gaat afvragen: is dit nu alles in het leven? Is dit nu wat ik wil met mijn leven? En dat hij dan de beslissing neemt om tweemaal in de week een avond als vrijwilliger onder demente bejaarden te gaan werken. Het kan zomaar. En zo zijn er voor iedereen mogelijkheden en manieren en kansen om aan die betere wereld te werken en nu eens niet achter nog meer geld en macht aan te jagen. En tien tegen een dat er dan een hele wereld aan menselijkheid en liefde opengaat. Hadden wij allemaal maar die wijsheid om dat in te zien.

Amen.
© 2017 Sandor Koppers