Home » Preekarchief » Preken 2017 » 31 december 2017

31 december 2017

OVERWEGING FEEST H. FAMILIE, ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE

(Gen. 15,1-6;21,1-3 en Lc. 2,22-40)(B)

Wij vieren dit weekend het feest van de Heilige Familie. In Maria, Jozef en het Jezuskind heeft God ons een heilige Familie geschonken. Iedereen in die familie was heilig op een persoonlijke manier: Maria in haar openheid voor het Woord van God dat in haar vlees kon worden door haar woorden ‘Mij geschiede naar uw woord’. Jozef door zijn voorzichtigheid en zijn daadkracht in het doen wat de engel hem bevolen had. En Jezus is de heiligheid zelf, Hij is de heilige God die op aarde is gekomen, het vlees geworden Woord van God.

Maar er is nog meer: Maria, Jozef en Jezus zijn heilig als familie, als gezin. In de manier waarop ze als gezin leven. In hun wederzijdse verhoudingen, in de manier waarop zij met elkaar omgaan, met elkaar spreken, elkaar beminnen. Maar ook in de manier waarop ze het werk Gods respecteren en elkaar niet willen bezitten. Dat bleek bijvoorbeeld overduidelijk toen Jezus als twaalfjarige in de tempel verbleef. Aanvankelijk maakten zijn ouders zich grote zorgen, maar uiteindelijk aanvaardden zij de bijzondere roeping van hun zoon Jezus. Dat Hij namelijk nog een ander thuis had: het Huis van de Vader. In het begin konden ze het niet begrijpen, maar, lezen we, Maria overwoog alles in haar hart.

De heiligheid van deze familie ligt in het feit dat ze God in hun dagelijks leven aan het woord laten komen en zichtbaar maken in hun handelen. Dat ze namelijk in al hun beslissingen, in hun moeilijkheden en zorgen God ruimte geven. Zoals Jozef: hij maakte zich zorgen over zijn relatie met Maria, hij wilde die zelfs omwille van haar goede naam verbreken, maar hij stond open voor Gods licht. Ook kampten Maria en Jozef met dezelfde dagelijkse zorgen als iedere andere familie: ze waren niet rijk, ze worstelden met de opvoeding van hun kind dat een groot mysterie was (zoals trouwens elk kind!). Ze moesten hun huis verlaten om te vluchten. Maar nooit hebben ze in hun moeilijkheden God opzij geschoven en gedacht of gezegd: we bepalen het zelf wel!

Het gaat bij het feest van Heilige Familie dus niet over buitengewone dingen, maar eerder om de bereidheid om God in je dagelijkse doen en laten te ontvangen. Hem ruimte te geven. Hem met zijn Geest jou de kans te geven jou te verlichten. In het leven van Jozef en Maria werd dat heel concreet, omdat hun kind werkelijk de Zoon van God was die mens is geworden. Maar ook in onze families mag het even concreet zijn. Het verwelkomen van God in ons leven en in onze gezinnen en bedrijven. In onze dagelijkse beslommeringen. God wil mens worden. Hij zegt ons: ‘Ik wil jouw dagelijks leven delen. Ik wil bij je komen wonen’. Het is de aanwezigheid van Christus die de manier verandert waarop we ons leven beleven. Namelijk met God in het midden.

Er wordt gezegd dat het gezin een ‘huiskerk’ is. Een plek waar op kleine schaal wordt beleefd wat de Kerk is. Het is de eerste plek waar de liefde voor God en voor de Kerk wordt beleefd. Binnenkort zal ik mijn koperen priesterjubileum vieren. En in de aanloop op dat feest heb ik de afgelopen weken geregeld teruggedacht aan het gezin waar ik uit voortkom. Hoe de liefde van mijn ouders voor elkaar en voor hun kinderen onvoorwaardelijk was, maar ook hoe de liefde voor de Kerk en de parochie een vanzelfsprekendheid was in ons gezin. En natuurlijk was het ook een plek waar ook wel eens wat mis ging, wij waren en zijn allemaal mensen met alle misverstanden of problemen die daarbij horen. Want alles wat er gebeurt kan heilig en zondig zijn: zoals in de grote kerkgemeenschap de aanwezigheid van de heilige Geest de Kerk heiligt en de fouten van mensen deze heiligheid kunnen vertroebelen., zo gebeurt dat ook in het gezin.
Het zou tenslotte geweldig zijn als wij ons meer bewust zijn van het mooie wat er in onze gezinnen gebeurt. En dankbaarheid voelen voor wat we van onze ouders hebben gekregen en wat wijzelf weer doorgeven aan onze kinderen, maar ook dankbaarheid voelen voor onze echtgenoot en voor onze kinderen, omdat we weten dat Gods heilige Geest in hen werkzaam is. Laten wij daarom bidden dat deze dankbaarheid weer de eerste plaats krijgt in onze gezinnen, zodat zij de heiligheid die hun geschonken is opnieuw mogen zien en beleven.

Amen.
© 2017 Sandor Koppers