Home » Preekarchief » preken 2018 » 14 oktober 2018

14 oktober 2018

OVERWEGING ACHTENTWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR, ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE

 (Wijsh. 7,7-11 en Mc. 10,17-27)(B)

Het evangelie van vandaag gaat over de navolging van Jezus. En die navolging van Jezus is verre van eenvoudig. Het vindt plaats in een wereld van lijden en andere ellende. Voor vele mensen genoeg reden om niet in Hem of in God te geloven. Daarnaast zijn er voor de mensen die wel genegen zijn om Hem na te volgen vele dingen waar ze als het erop aankomt niet graag afstand van doen. Hun inkomen, voorwerpen die het leven aangenaam maken, maar ook hun maatschappelijke positie. Allemaal zaken die het mensen moeilijk maken om Hem daadwerkelijk te volgen..

En laten wij ons dan even proberen te verplaatsen in een mens die naar Jezus toekomt en Hem vraagt wat hij moest doen om het eeuwig leven te verwerven. ‘Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te verwerven?’. Eeuwig niet in de eerste plaats in de betekenis van eindeloos, maar in de zin van kwalitatief goed. Dus met andere woorden: hoe bereik ik een kwalitatief goed leven nu en in het hiernamaals?

Over een kwalitatief goed leven gaat het dus vandaag. En heel modern willen wij daar met de hulp van Jezus komen met behulp van een stappenplan. In zes stappen moet het mogelijk zijn daar te komen. Ofschoon het op zich ‘Voor een kameel gemakkelijker is door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke in het Koninkrijk Gods te komen’ durven wij het toch aan het te proberen. Mits wij maar de genoemde stappen nauwgezet volgen.

De eerste stap: je bent geroepen. Ja, wij zijn allemaal geroepen, niemand uitgezonderd, om de tien geboden te onderhouden. Eerlijke spelregels die het onderlinge verkeer tussen mensen netjes moeten regelen.

Maar als je deze tien leefregels kent moet je er ook toe komen om ze uit te voeren. En dan ook helemaal, alle tien. De rijke man uit het evangelie lukte dat niet helemaal omdat zijn rijkdom hem in de weg stond. Daar was hij teveel aan gehecht. Van belang is dus om stap twee te zetten: er daadwerkelijk toe komen om de leefregels uit te gaan voeren en dan moet je dus ook wel dingen los kunnen laten.

En als je dat doet, dan zul je nieuwe andere mensen ontmoeten. Mensen buiten je eigen kringetje. Je hebt afstand gedaan van een heleboel dingen om Hem te volgen en je krijgt daar iets compleet nieuws voor terug: een nieuwe familie met nieuwe mensen om te ontmoeten.

En dan treedt stap vier in werking: je ogen gaan open, je gaat zien. Je gaat zien dat onze wereld verre van perfect is. Je gaat zien dat een hoop mensen het hier hartstikke goed hebben, maar dat er ook heel veel mensen zijn die het veel minder hebben. Dat zijn de mensen die altijd bovenaan de verkeerde rijtjes staan: zij doen meestal het meest vuile werk, leven het ongezondst, zijn het vaakst werkloos of verslaafd, hebben vaak de grootste psychische problemen, zijn heel vaak chronisch ziek. Kortom, je ogen gaan open en je ziet dat het leven voor veel mensen die je eerst nooit zag verre van eenvoudig is en dat veel problemen samenhangen met hun slechtere levensomstandigheden.

Op dit moment ben je al een aardig end op weg in de navolging van Jezus. Je hebt stappen een tot en met vier min of meer met succes doorlopen. Je bent je bewust van je roeping en je hebt je ertoe aangezet om ook daadwerkelijk tot uitvoering van de tien geboden te komen. Je hebt je opengesteld voor de wereld om je heen en je hebt daadwerkelijk gezien dat het niet altijd goud is wat er blinkt.

Maar voor je het weet overvalt je een gevoel van ‘goh, wat heb ik dat toch goed voor elkaar’. Je denkt dat je het allemaal zelf hebt gedaan, dat het jouw prestatie is en dat je het toch wel goed met jezelf getroffen hebt. Dit is een grote valkuil!

Want bovenstaande stappen zetten is als het erop aankomt een onmogelijke bovenmenselijke prestatie. Die kun je niet alleen zetten. Het lijkt in theorie misschien nog wel allemaal te doen, maar als puntje bij paaltje komt is het praktisch niet te doen. Zelfs voor de meest ascetisch levende mens, de mens die niets meer heeft dan een bed en wat brood, zijn er nog zaken en dingen die hij liever niet opgeeft om Jezus te volgen. Daarom is stap vijf zo belangrijk: het besef dat die navolging van Jezus en daarmee de kwaliteit van leven, dat dat in wezen een geschenk is, genade is, dat je dat uiteindelijk gegeven wordt en dat is geen loon naar werken. Wij zitten vaak op het spoor van loon naar werken, het leven zelf in handen hebben, onze toekomst zelf bepalen. Dat moeten wij allemaal loslaten. De rijke man denkt dat hij dat eeuwig leven alleen maar kan bereiken als loon voor zijn prestaties. Fout, zegt Jezus, je kan het alleen maar ontvangen, het wordt je geschonken.

Wanneer je als mens dit beseft, dan kijk je inderdaad anders naar het leven en treedt stap zes in werking. Dan kijk je verder dan je neus lang is en ben je in staat tot die radicale mentaliteitsverandering die het koninkrijk van God vraagt.

En dan… dan treedt stap zeven in werking: vermenigvuldigen door te delen. Dan ben je als mens van niets en niemand meer de slaaf, niet van geld of rijkdom en ook niet van jezelf. Dan besef je dat het uiteindelijk allemaal van God gekregen hebt. En dan ben je pas echt wijs en wordt de kracht van God in jou compleet werkzaam.

Amen.
© 2018 Sandor Koppers