Home » Preekarchief » preken 2018 » 24 december 2018

24 december 2018

OVERWEGING KERSTMIS, ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE

(Jes. 9,1-3.5-6 en Lc. 2,1-14)(C)
Deze week las ik over een vader die bij zijn overlijden een brief had achtergelaten voor zijn kinderen. Hij beschreef daarin eerst hun afkomst. Uit welke families ze waren voortgekomen. Waar en onder welke omstandigheden ze geboren waren. ‘Wees dankbaar’, schreef hij, ‘voor wat je door je geboorte hebt meegekregen. En zie jezelf als burgers van één wereld’. ‘Ik hoop’, schreef hij tot slot, ‘dat jullie je best doen deze wereld beter achter te laten dan toen je hem aantrof’. Deze wereld beter achterlaten dan toen je hem aantrof. Deze woorden frapperen mij. De wereld beter achterlaten dan toen je hem aantrof. Is dat eigenlijk niet de bedoeling van ons mensenleven? Ieder kind verwelkomen als een nieuwe start, als een belofte dat dat mensenkind een bijdrage gaat leveren aan de wereld en hem beter achterlaat, dan bij de start. Het besef dat iedere mens ertoe doet. En dat ieder mens wat kan bijdragen aan een betere wereld.

Merkt u dat er dingen aan het veranderen zijn? Dat bepaalde taboes aan het afbrokkelen zijn? Een aantal weken geleden vielen de boze Facebookreacties over elkaar heen. Er was teleurstelling over de nieuwste editie. ‘Niks, nada, geen lekkere braadstukken, geen wild, geen speciale visgerechten. Wel quinoa-pitjes, veel groen en vegetarisch’. U begrijpt, ik heb het over de laatste Allerhande van Albert Heijn. De feestspecial haalde onder meer de Telegraaf en DWDD; een nieuwe splijtzwam diende zich aan. Die felle reacties lieten zien dat de meeste Nederlanders ‘lekker traditioneel’ eten met Kerst en dat er nog maar weinig verandert in de eetgewoonten van Nederland. Maar ‘toch is er iets aan de hand’. Het is nog maar een bescheiden ontwikkeling, maar een groeiende groep klanten wil minder vlees eten. Na jaren van groei is de consumptie van vlees nu gedaald. Volgens deskundigen is dat geen snel uitdovende hype. Er is een duidelijke onderstroom van mensen die ofwel vanwege het milieu, vanwege het dierenwelzijn of vanwege hun eigen gezondheid minder vlees willen eten.

En zo’n zelfde prille mentaliteitsverandering zien we op het gebied van het klimaat. Ook daar zien steeds meer mensen de noodzaak in van minder CO2 uitstoot, van elektrisch rijden en van woningisolatie en het gebruik van aardwarmte. Want de opwarming van de aarde willen we niet meemaken of in ieder geval zoveel mogelijk beperken.

Ik moest hier allemaal aan denken bij het ‘de wereld beter achterlaten dan toen je hem aantrof’. Ja en dan besef je dat wij toch ergens op een cruciaal moment leven. Dat er zich toch een soort kentering aankondigt en dat dit een voorbode kan zijn van een ander consumptie- en gedragspatroon, want doorgaan op de oude voet gaat niet meer.

De wereld beter achterlaten dan toen je hem aantrof. Van Jezus, wiens geboorte wij vandaag vieren, kunnen we zeker zeggen dat Hij de wereld beter achter heeft gelaten dan toen Hij hem aantrof. En niet zo’n klein beetje ook! Zijn geboorte is wereld-veranderend. Er is een wereld vóór Christus en een wereld ná Christus. Maar welke mentaliteitsverandering heeft Hij dan bewerkstelligd? Hoe heeft Hij de wereld beter achtergelaten dan toen Hij hem aantrof? Hij heeft de wereld simpel gezegd liever gemaakt. Of anders gezegd: Hij heeft door zijn boodschap, door zijn optreden, door zijn leven, lijden en sterven en verrijzenis de wereld laten zien, het besef gegeven dat God de mens lief heeft. Dat wij zijn kinderen mogen zijn van wie God onvoorwaardelijk houdt.

Ten diepste wil elke mens namelijk onvoorwaardelijk bemind worden. Dat er van je gehouden word wat je ook doet en wie je ook bent, dat er zonder voorwaarden altijd van je gehouden word. En juist dat te weten is een ongelooflijke, enorme steun om een zinvol leven te leiden. Dat troost en helpt ons om nooit zonder uitzicht en altijd vol hoop te zijn. En dat we deze wereld beter mogen en moeten achterlaten dan toen we hem aantroffen.

Allereerst omdat je door het geloof ontdekt hebt, dat je kind van God bent. Dus dat God meer in u en mij ziet en in deze wereld ziet, dan wijzelf soms doen. Daarom is God mens geworden om ons dat te laten voelen, om ons dat te laten zien en om ons tot zijn kinderen te maken. ‘Maria wikkelde het kindje Jezus in doeken en legde Hem neer in een kribbe’. Immanuel: God-met-ons. Deze woorden zeggen eigenlijk alles. En juist daardoor is de wereld wezenlijk veranderd. En dat mag en moet voor ons een geweldige stimulans zijn om deze wereld daadwerkelijk een beetje beter achter te laten dan toen we hem aantroffen. Zo gaan we stapje voor stapje op weg naar Gods koninkrijk. ‘Eer aan God in den hoge en op aarde vrede onder de mensen in wie Hij welbehagen heeft’. Daarom wensen we elkaar niet alleen prettige feestdagen. Dat ook, maar vooral ook een zalig kerstfeest! Want de feestdagen gaan zo weer voorbij, maar de hoop is blijvend en duurzaam. En zo ook ons werken om onze wereld een beetje beter te maken dan toen wij hem aantroffen.

Zalig Kerstfeest.
Amen.
© 2018 Sandor Koppers