Home » Preekarchief » Preken 2015 » 24 mei 2015

24 mei 2015

OVERWEGING HOOGFEEST VAN PINKSTEREN,
ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE, 24 MEI 2015
(Hand. 2,1-11 en Joh. 15,26-27;16,12-15)(B)

Pinksteren is van de christelijke feesten misschien wel het moeilijkste, maar in mijn ogen ook een van de mooiste feesten. Waarom? Omdat het ten diepste bij Pinksteren over ons gaat. Natuurlijk ik kan u iets vertellen over de betekenis van dat merkwaardige woord. Pinksteren is afgeleid van het Griekse woord Pentecoste, wat vijftig dagen betekent. Het slaat op zeven weken van zeven dagen plus één. Een soort vervolmaking. En het pinksterfeest van de joden is een soort oogstfeest. Op de vijftigste dag worden aan God de zogeheten ‘eerstelingen van de oogst’ aangeboden. De boeren hebben lang en intens gezwoegd om nu eindelijk het eerste oogstje binnen te halen. Dat heeft ze soms veel moeite gekost, maar uiteindelijk is het toch altijd God die de wasdom geeft. Daar is de dank van dit feest op gericht. De eerste oogst is binnengehaald en dat moest ook wel want de voorraadschuren waren zo langzamerhand leeg. Iedereen was dolgelukkig en had een gevoel van opluchting en dankbaarheid.

Het prille christendom heeft dit feest overgenomen. Ook christenen oogsten in zekere zin met Pinksteren. Jezus Christus de Heer is op aarde geweest. Hij heeft geleden, is gestorven en verrezen. En nu, vijftig dagen na zijn opstanding, zendt Hij ons zijn Geest. De Geest – zo zou je kunnen zeggen – is de oogst van al het zwoegen van Jezus hier op aarde. En wat voor een oogst?

Na het ontvangen van de heilige Geest vertonen de leerlingen geen spoor van angst meer. Vol enthousiasme getuigen zij van hun geloof. Waar er eerst spraakverwarring en onenigheid was, is er nu begrip zelfs over taalgrenzen heen. Voor iedereen is de boodschap bestemd en bedoeld. De komst van de Geest is dus niet voorbehouden aan de apostelen. Iedereen kan geraakt worden door de Geest. En het mooie is: Jezus heeft gezegd ‘Ik zal met jullie zijn tot aan het einde van de wereld’. Dus ook in moeilijke situaties is Hij er, wanneer wij ons openstellen voor die Geest, ontvlamt in ons hart het vuur, het ‘vuur van het begin’. En dat vuur van het begin zal ons helpen ook in moeilijke omstandigheden. We staan er niet alleen voor.

Maar liefde, vuur, enthousiasme zijn eigenschappen die aan slijtage onderhevig zijn. Je moet ze onderhouden. En onderhoud kost moeite en tijd en oefening. Wat betreft de vriendschap en liefde onder mensen, maar ook in relatie tot God. En zo is het ook met de Geest. De heilige Geest blaast het vuurtje in ons aan, wanneer wij trouw zijn aan God, wanneer wij trouw zijn aan onze roeping. Wanneer wij trouw zijn in ons gebed, in onze deelname aan het kerkelijk en sacramenteel leven. Daardoor word je gevoed, daardoor word je gesterkt om christen te zijn en je verantwoordelijkheid op je te nemen. Laat je het achterwege dan verflauwt het.

Maar geef je gehoor aan de ingevingen van de Geest dan gebeurt er een nog veel groter wonder. Want via de Geest legt Jezus een goddelijke macht in de handen van mensen: namens God zijn zij in staat zonden te vergeven. En wanneer wij in ons leven het licht van het evangelie en van de Geest laten schijnen, zie je in dat licht des te sterker je eigen fouten en tekortkomingen. Zondenvergeving is een woord dat letterlijk bij alle vier de evangelisten centraal staat. Daarmee is het de kernboodschap van het evangelie. ‘Als gij iemand zonden vergeeft, dan zijn ze vergeven, en als gij ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven’. De mensen die Jezus willen volgen moeten dus zo nu en dan puin ruimen. Zichzelf met het evangelie in de hand in de spiegel kijken en zich afvragen ‘is dit goed wat ik doe?’. De heilige Geest helpt je om weer zuiver en puur tegenover God en tegenover de mensen te kunnen gaan staan.

Bidden wij om het vuur van Gods Geest. Dat het als een hevige wind mag zijn, of als een krachtig vuur. In die goddelijke kracht zijn wij in staat het aanschijn van de aarde te vernieuwen.
Kom, heilige Geest. Kom.

Amen.
© 2015 Sandor Koppers