Home » Preekarchief » preken 2019 » Overweging 1e zondag van de advent (A)

Overweging 1e zondag van de advent (A)

Onze oude kerk. Kan dat ooit nog wat worden?

1 december 2019
Schriftlezingen: Jes. 2,1-5 en Mt. 24,37-44(A)

Onze oude kerk. Kan dat ooit nog wat worden? Die kerk met al haar eeuwenoude tradities en gewoontes. Die kerk ook met een strakke hiërarchie waarin louter celibataire mannen de dienst uitmaken. Die kerk die geslagen wordt door schandalen wereldwijd, in het bijzonder het misbruikschandaal. Telkens als er een zaak aan het daglicht treedt, kunnen we alleen maar deemoedig ons hoofd buigen. Diep buigen. Kan het ooit nog wat worden met die kerk? Kunnen we ooit nog werken aan een nieuw begin in de kerk? Een nieuw begin zoals dat er in de loop van de geschiedenis vaker is geweest? Als de Kerk louter een club van mensen is zeker niet. Maar onze Kerk is niet alleen maar een club van mensen.

Want het evangelie vindt elke tijd opnieuw de Kerk uit. Het evangelie roept mensen steeds weer op om zich niet neer te leggen bij somberheid en defaitisme. En te denken dat het onze tijd wel uit zal dienen. Na ons de zondvloed.

Want de geschiedenis leert ons anders. Wat onmogelijk lijkt, dat blijkt soms toch mogelijk te zijn. En dat komt door de heilige Geest. De heilige Geest inspireert mensen om iets te gaan doen. Om de handen uit de mouwen te steken. Zo komen er initiatieven van binnen en van buiten de Kerk aan de oppervlakte. Er zijn vele nieuwe bewegingen in en buiten Nederland die opnieuw willen bouwen aan de Kerk en aan de wereld. Ook in ons eigen bisdom is een groepje jongeren bij elkaar gekomen in de zogenaamde Missionairy School die willen wandelen in het licht van de Heer. En een van onze acolieten, Ramy Katlama doet daar met groot enthousiasme aan mee.

Maar er gebeurt ook van alles op het terrein van de bestaande congregaties van religieuzen in Nederland. Na vele jaren van samen bidden en samen werken voor zieken en blinden en andere groepen in de knel en na vele jaren van werken in het onderwijs voor miljoenen kinderen en jongeren, kun je nu zien dat jonge mensen zich melden om vanuit de spiritualiteit van de oorspronkelijke stichter een nieuw antwoord te zoeken op de noden van onze tijd. Om samen te wandelen in het licht van de Heer
om dan te zien wat Hij wil dat zij en wij moeten doen.

Zo zijn er op verschillende plekken in Nederland bijeenkomsten aan de gang van de beweging van barmhartigheid. Groepjes mensen in parochies die een deel van hun tijd willen delen met mensen die alleen zijn, die graag willen praten en mensen die door hun handicap niet zo makkelijk de straat op kunnen. Bewegingen die het evangelie graag in de praktijk willen brengen. En ook bij ons wordt op dit moment via het zogenaamde Broedplaatsproject gezocht naar de specifieke noden van onze parochie en onze stad. En altijd moet het samen doen gepaard gaan met samen bidden.

En vandaag hebben wij hier in onze parochie een begin gemaakt van een groots bezinningsproces met betrekking tot ‘het opnieuw uitvinden van wie wij zijn als katholieken in Almere’. We hebben onder leiding van mevrouw Mirjam Spruit de hele dag gesproken over onze roeping om missionaire leerlingen te zijn. Wij zullen ons gezicht aan het venster moeten drukken en moeten laten zien wie wij zijn. James Mallon, een Canadese priester, heeft daar een interessant boek over geschreven. Dat boek met de titel ‘Als God renoveert’, geeft aanknopingspunten om een nieuw elan te vinden om een hartelijke gemeenschap te zijn en te blijven. Daar zijn vele handen voor nodig. Wat van uw, wat van jouw tijd is er over om hier je energie in te steken? Om net als anderen te zijn die willen wandelen in het licht van de Heer, en onze Kerk en onze samenleving van een nieuw kleur te willen voorzien. Om zout te zijn. Om het licht van ons doopsel te laten schijnen. Wij zijn als katholieke gemeenschap in Nederland niet meer in staat om zomaar een stempel op die samenleving te drukken. Wij zijn één van de velen die een verhaal hebben. Maar wat we te vertellen hebben is de moeite waard en wij geloven dat het van God komt.

De bezinningsdag van vandaag ging erom dat we dat nieuwe elan bij elkaar zouden vinden. We zijn bevoorrecht dat we een nieuwe mooie en eigen kerk aan het bouwen zijn. Laten we die bijzondere gelegenheid aangrijpen om tot een nieuw zelfbewustzijn te komen.

Dat wij zo naar Kerst kunnen leven. Moge het licht van Kerst meer en meer in ons gaan leven. Dat als we het kerstkind over 25 dagen ontmoeten, dat wij dan iets van onszelf, ja van onze vernieuwde inspiratie aan zijn voeten kunnen leggen. Doet u mee? Doe jij mee? Laten we samen op weg gaan met het licht van de Heer. Kom, er ontstaat iets nieuws. Het begint hier en nu, bij ons!

Amen.
© 2019 Sandor Koppers