Home » Preekarchief » preken 2019 » 2 juni 2019

2 juni 2019

OVERWEGING ZEVENDE ZONDAG VAN PASEN, ST. BONIFATIUSPAROCHIE, ALMERE

(Hand. 7,55-60 en Joh. 17,20-26)(C)
God dwingt niemand. Dat blijkt wel uit de spanningen die al tijdens het leven van Jezus onder zijn leerlingen ontstaan, dat blijkt ook uit hoe de apostelen omgaan met de eerste grote meningsverschillen in de kerk, uit de felle discussies, waarin het niet iedereen naar de zin kan worden gemaakt. Het had ook compleet fout kunnen lopen. Maar dat gebeurde niet. We hebben ook gezien hoe de mensen bij Hem wegliepen, soms met massa’s tegelijk. Jezus wil het geluk van iedereen, maar niet iedere mens staat daarvoor open. En ook Jezus dwingt niemand: Hij nodigt wel uit, spoort wel aan, corrigeert wel, maar dwingt niet en legt het uiteindelijk allemaal in Gods hand, in de handen van zijn Vader, door zijn gebed waarvan wij vandaag getuige mogen zijn.

God dwingt niet, Jezus dwingt niet. Hem volgen is een vrije keuze. Dat was zo in de tijd van Jezus en is het nu ook. Jezus kan daarom alleen maar bidden om eenheid en de eenheid waarvoor Jezus bidt is ook een breekbare eenheid. Een eenheid tussen Hem en de kerk, tussen Hem en u en mij. En er hoeft maar dit te gebeuren en de eenheid is al verbroken, worden wij afgeleid, hebben wij onze eigen opvatting en kiezen onze eigen weg.

Als je het zo beschouwd is het een groot wonder dat de kerk niet nog meer versnipperd is geraakt. En dat wonder hebben wij te danken aan de heilige Geest. De heilige Geest bezielt ons met het verlangen God te dienen en om dat samen te doen in zijn kerk met alle geduld, liefde en verdraagzaamheid die daarvoor nodig is en die Hij ons kan geven. Het is de heilige Geest die de kerk leidt, maar die ook ieder van ons persoonlijk leidt of beter gezegd wil leiden, als ik mij maar wil openstellen voor die heilige Geest. Vandaar dat de kerk in deze negen dagen voor Pinksteren met zoveel nadruk bidt tot de heilige Geest dat Hij onze harten mag verlichten en verwarmen.

Maar het mooie aan de heilige Geest is de veelzijdigheid waarmee Hij in mensen werkt: de ene mens wordt vurig en enthousiast, de ander juist rustig, beschouwend met een innerlijke vrede. De een ervaart de Geest als genezer, die innerlijke wonden uit het verleden geneest, de ander als inspirator. Het kan allemaal!

Maar hier in Almere zien wij die werking van de heilige Geest naar mijn volle overtuiging op een nog uitdrukkelijkere wijze in onze eigen parochiegemeenschap die uit zoveel culturen, talen en leeftijden bestaat. Ondanks al die uiterlijke verschillen is er opmerkelijk veel eenheid onder ons. En dat komt doordat ons geloof in de Geest is geworteld. Maar we moeten er wel voorzichtig mee zijn. Eenheid is ook iets kwetsbaars, iets waar wij voortdurend aan moeten werken en voor moeten bidden. Wij staan aan de vooravond van grote parochiële veranderingen. Enerzijds is dat een mooi proces vol nieuwe kansen en mogelijkheden, maar anderzijds bestaat er ook het risico dat wij mensen uit het oog verliezen en kwijtraken. Het mooiste is het natuurlijk als wij, net als bijvoorbeeld in Lourdes of Rome, uiteindelijk allemaal hetzelfde credo zullen zingen. Maar zover is het nog lang niet. Daarom moeten we aandacht blijven houden voor elkaar en met name voor de mensen die dreigen af te haken. Ik zal daar zelf vanzelfsprekend het voortouw in nemen.

Want in onze samenleving die steeds meer individualiseert, is ons streven naar gemeenschapszin van onschatbare waarde. Het vieren van de eucharistie is daarbij onze grootste rijkdom. Want de eucharistie is universeel, die gaat over alle grenzen en talen heen, zoals ons geloof over alle grenzen en talen heengaat. Maar dat kan alleen maar doorgaan als we trouw blijven aan de intentie van het begin. Dat begin ligt in de persoon van Jezus die destijds op aarde, en nu nog steeds bij God, bidt om eenheid, om broeder- en zusterschap, om gemeenschapszin. Laten wij ons aansluiten bij dat gebed, met woord en daad.

Kom, heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. Zend uw Geest uit en alles zal worden herschapen.
En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.

Laat ons bidden: God, Gij hebt de harten van de gelovigen door de verlichting van de heilige Geest onderwezen; geef, dat wij door die heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten en ons altijd over zijn vertroosting verblijden. Door Christus onze Heer.

Amen.
© 2019 Sandor Koppers