Home » Preekarchief » preken 2019 » Overweging 27e zondag door het jaar C

Overweging 27e zondag door het jaar C

Hebben mensen niet de neiging om het in grote dingen en gebaren te zoeken?

6 oktober 2019
Schriftlezingen: Hab. 1,2-3;2,2-4 en Lc. 17,5-10)(C)
Hebben mensen niet de neiging om het in grote dingen en gebaren te zoeken? Hebben mensen niet de neiging om het altijd maar weer te menen te moeten zoeken in meer en meer, beter en sneller, rijker en succesvoller? Ik denk van wel. Dit is zo eigen aan ons mens zijn. Het gevolg is wel dat uit onderzoek blijkt dat 7% van onze beroepsbevolking in een constante staat van burnout zit en dat 15% daar tegenaan zit. Dus meer dan 20%, meer dan 1/5 deel van de beroepsbevolking is overspannen of staat op het punt om overspannen te raken. Dat zijn nogal wat mensen en daar zijn nogal wat gezinnen, kinderen, partners, maar ook bedrijven, overheid en scholen bij betrokken. Deze cijfers geven een beeld van de gevolgen van de ratrace waar de moderne maatschappij over de gehele wereld tegenaan loopt. 1 op de 5 mensen is gestrest!

En waar bestaat die stress dan uit? Het is een constante spanning om aan de vaak zelf gestelde doelen te voldoen. Dit moet ik nog doen, en dat en daarna moet ik ook daar nog aan denken en dit mag ik niet vergeten en die mag ik niet teleurstellen. Enzovoort, enzovoort. Constant ligt de lat net iets te hoog, waardoor je er alleen maar met heel veel moeite en kramp overheen kunt.

Misschien dat de leerlingen van Jezus zo’n stresservaring begonnen te ontwikkelen. Want wat waren ze ook alweer aan het doen? Ze waren nog steeds onderweg naar Jeruzalem. We zijn op dit moment in hoofdstuk 17, maar in hoofdstuk 9, 51 lazen we dat Jezus ‘vastberaden zijn reis naar Jeruzalem aanvaardde’. Dus toen was het begonnen. En in die bijna acht hoofdstukken gebeurde er van alles en nog wat. Hij vertelde parabels en sprak vermaningen uit. Hij was op bezoek geweest bij Marta en Maria. Hij had hun leren bidden en had talloze confrontaties met Schriftgeleerden en Farizeeën. Hij had hun gezegd dat ze niet bang hoefden te zijn en zich geen zorgen hoefden te maken. Maar veel van zijn woorden waren bij de leerlingen het ene oor in gegaan en het andere weer uit. Hij had ook wonderen verricht en zieken genezen. Dat was weer aanleiding tot nieuwe trammelant.

En Hij zat regelmatig aan tafel met tollenaars en zondaars. En tijdens zo’n ontmoeting had Hij een verhaal verteld over een vader met twee zonen. Een prachtig verhaal. Maar of zij de kwintessens ook echt begrepen hadden, was de vraag. En daarna had Hij nog iets verteld over dat zij de nadenkendheid van een rentmeester die het nooit zo nauw nam tot voorbeeld moesten nemen voor hun gedrag. Ze begrepen er niets van. En datgene waar veel mensen zich altijd druk over maken, welvaart, rijkdom, aanzien, macht, al die dingen moesten zij allemaal niet zo belangrijk vinden. En toen vertelde Hij hun nog een bizar verhaal over een rijke en een arme. Over hoe de rijke op aarde een heerlijk leventje had gehad, maar niet in de hemel kon komen en in de onderwereld ten prooi zou vallen aan vele pijnen. En dat het bij de arme precies omgekeerd zou zijn. Na de ellende op aarde zou hij door de engelen in de schoot van Abraham gedragen worden. En dat alleen maar omdat de mensen niet geluisterd hadden naar Mozes en de profeten.

De leerlingen werden door Jezus voorbereid op wat hen te wachten zou staan. En naarmate de tijd verstreek kregen ze het steeds benauwder. Ze werden gewaarschuwd ‘dat er ergernissen zouden komen’, maar degene die dat zou veroorzaken ‘het zou beter zijn als men zo iemand een molensteen om de hals zou doen en in zee zou werpen, dan dat hij aan een van deze kleinen aanstoot zou geven’. Nou niet bepaald een bemoedigende opmerking.

Het werd de leerlingen van Jezus zo langzamerhand te veel. Ze begrepen er helemaal niets meer van. Ze waren door al deze gebeurtenissen en verhalen, door alles wat ze hadden meegemaakt en door alle ruzies en conflicten helemaal aan het eind van hun Latijn. Gestrest en hyperventilerend stonden ze voor Jezus en smeekten Hem ‘Heer, geef ons meer geloof’. Want wij zien het niet meer zitten!

Ze zagen het helemaal niet meer zitten. Van het elan en het enthousiasme waarmee zij hun reis begonnen waren, was niets meer overgebleven. En wat zegt Jezus hun dan? Mens, waar maak je je druk om? Als je ook maar een heel klein beetje geloof hebt, zul je het redden! Als je ook maar een heel klein beetje vertrouwen hebt, zul je er komen! Slechts een heel klein beetje geloof, vertrouwen en volharding is voldoende, ja, voldoende om een diepgewortelde boom met wortel en tak te verplaatsen. Slechts een heel klein beetje geloof zo groot als een mosterdzaadje is voldoende om bergen te verzetten.

En als je dat kleine beetje geloof, vertrouwen, liefde en volharding hebt gehad, als je hebt gedaan wat je moest doen, als je voor je kinderen hebt gezorgd die aan jouw zorgen waren toevertrouwd, als je een goed mens bent geweest voor je medemens, je vrouw, je man, je kinderen, de mensen om je heen, als je dat allemaal hebt gedaan, dan hoef je je geen zorgen te maken. Als je je vast hebt gehouden aan het geloof en aan de liefde van Jezus, zoals Paulus in zijn brief aan Timoteüs schreef, dan komt het allemaal goed. Het enige dat je moet doen is geloven, vertrouwen op God en je best doen. En dan is er absoluut geen reden tot paniek of wanhoop.
Amen.
© 2019 Sandor Koppers