Home » Preekarchief » preken 2019 » Overweging 3e zondag van de Advent

Overweging 3e zondag van de Advent

Staat uw en mijn geloof niet constant onder druk?

15 december 2019
Schriftlezingen: Jes. 35,1-6a.10 en Mt. 11,2-11(A)

Vorige week zondag hoorden we een vastberaden Johannes de Doper. Hij kondigde de Messias met grote woorden aan. Woorden als de dorsvloer grondig zuiveren, zijn tarwe in de schuur verzamelen en het kaf in onblusbaar vuur verbranden. Maar van al die grote woorden en daden is tot ontsteltenis van Johannes niet bijster veel terecht gekomen. Wel was hij ten gevolge van zijn grote mond in de gevangenis gegooid. En hij kreeg niet eens hulp van Jezus, die toch gekomen was om gevangenen te bevrijden. Heel begrijpelijk dus allemaal dat Johannes de Doper daar in die donkere kerker te midden van allemaal misdadigers twijfelt.

Welke mens zou in die omstandigheden niet twijfelen? Je geloof wordt wel op de proef gesteld in die ellende! En dan is het weer o zo herkenbaar. Kennen we niet allemaal momenten van twijfel? Staat uw en mijn geloof niet constant onder druk? Onder druk van wat de mensen met wie ik omga of die ik tegenkom mij niet allemaal zeggen? Of onder druk door de tegenslagen die mij overkomen? Het grote verlies in mijn leven of de zware teleurstelling omdat het zo anders loopt als je gedacht had? Of twijfel ik aan mijn geloof in God omdat ik mij zo eenzaam voel? Omdat ik mij in de steek gelaten voel door iemand waar ik zulke hoge verwachtingen van had? Het kan allemaal reden zijn tot grote twijfel! Heel begrijpelijk als je dan ‘God, waar bent U nou?’ uitschreeuwt. Daarom: wees gerust! Twijfel hoort bij gezond geloven.

Het is een misverstand om te denken dat een gelovige nooit twijfels zou kennen. Het is eerder het omgekeerde: wie geen twijfels kent, weet ook niet wat echt geloof is. Want echt geloof is doorleefd geloof en is geloof dat door twijfels en beproevingen heen is gegaan. Kijk maar naar Johannes de Doper en put troost uit het feit dat ook hij twijfelde, de grote Johannes de Doper, en dat hij in zijn twijfel één ding correct deed: hij liet zijn leerlingen naar Jezus gaan. Hij bleef niet in zijn twijfels en teleurstellingen rondcirkelen en hij begon er ook niet met anderen over te praten of te klagen, neen, hij wist: er is er maar één die hem het juiste antwoord kon geven. En dat was Jezus, de Heer zelf. En Jezus stuurt de leerlingen van Johannes de Doper dan ook terug met de opdracht: ‘Vertel wat je hoort en ziet, lammen lopen, blinden gaan zien’. Dat is precies de boodschap die de profeten door de eeuwen hebben verkondigd. Zij hebben al die tijd de hoop van het volk van God brandend gehouden. Zij hebben ervoor gezorgd dat door de generaties heen mannen en vrouwen niet keken naar de situatie voor hun ogen, de misère, het moreel verval of de vervolging, neen, zij keken verder omdat ze geloof hadden in het visioen van de profeten.

En Johannes de Doper was de laatste van de profeten. En nog eenmaal mag hij verkondigen dat de Redder van de wereld inderdaad nabij is en Hem aanwijzen. De profeten voor hem hadden gezegd hoe die langverwachte Verlosser eruit zou zien. Daarbij hadden ze ook een soort blauwdruk gegeven voor het komende Rijk van God. En dan zegt Jezus eigenlijk: ‘Wat heb jijzelf de afgelopen tijd allemaal verkondigd, Johannes? En kijk nu eens om je heen en zie wat er gebeurt!’. En zo steekt Jezus Johannes de Doper een hart onder de riem en weet Johannes dat hij goed zat aangaande Jezus. En Jezus kon ook niet anders dan wijzen op de boodschap van de profeten om te zeggen: zij laten zien wie Hij is. En welke les kunnen wij hieruit leren? De les dat ook wij naar Jezus moeten gaan als twijfels ons overmannen. Jezus helpt ons. Jezus sterkt ons.

En Jezus geeft Johannes de Doper de grootste eer die iemand ten deel kan vallen, want hij mocht op het hoogtepunt de komst van de Christus aankondigen. Dat Johannes op dat beslissende moment ook twijfelde deed daar niets aan af.

Blijft nog over de merkwaardige laatste opmerking van Jezus: ‘Niettemin is de kleinste in het Rijk der hemelen groter dan hij’, zegt Hij over Johannes de Doper. Het lijkt wel of Jezus hem daarmee aan het end toch afvalt. Maar dat is niet het geval. Jezus bedoelt daarmee dat het rijk van God voor iedereen openstaat die het met beide handen aangrijpt en er als een kind zo gelukkig mee is. Johannes mocht dat Rijk aankondigen. Maar ook hij moet er binnengaan door dat zelfde geloof in Jezus, net als alle andere gelovigen, hoe klein of kinderlijk die ook zijn. Laten wij ons daarom ook niet schamen voor ons geloof, want hoe klein het ook is, en hoe zeer het door de wereld ook belachelijk wordt gemaakt, het maakt ons tot burgers van het Rijk van God. En dat is met recht iets om trots op te zijn.

Deze derde zondag van de advent inspireert ons hopelijk om samen met Johannes de Doper het met Jezus Christus te wagen in ons leven door blijmoedig te geloven en Hem te volgen elke dag weer. Vol hoop en verwachting. Vol liefde en begrip voor elkaar, want ‘Blinden gaan zien en lammen lopen, melaatsen genezen en doven horen. Doden staan op en aan armen wordt de Blijde Boodschap verkondigd’.

Amen.
© 2019 Sandor Koppers