Home » Preekarchief » Preken 2020 » Gezinsviering Hoogfeest Openbaring des Heren

Gezinsviering Hoogfeest Openbaring des Heren

Wat doe je als je voor het eerst ergens bent? Als je voor het eerst op je nieuwe school of in je nieuwe team bent?

5 januari 2020

Schriftlezingen: (Jes. 60,1-6 en Mt. 2,1-12)

Wat doe je als je voor het eerst ergens bent? Als je voor het eerst op je nieuwe school of in je nieuwe team bent? Dan stel je je voor! Hallo, ik ben Sandor en ik zit nu bij jullie in de klas en ik hou van dit en van dat… Het is helemaal niet netjes en ook zeer onhandig als je dat niet doet. Als je zomaar ergens binnenkomt en dan niemand een hand geeft en aan niemand je naam zegt. De mensen en kinderen weten dan niet hoe je heet en gaan dan misschien van alles over je bedenken en je met een verkeerde naam roepen. Kortom: als je ergens voor het eerst bent of als je niemand kent dan stel je jezelf even voor. Ik ben die en die…

Dit is een normale en fatsoenlijke regel voor ons mensen. Maar hoe zit het eigenlijk met God? Hoe weten we van Hem hoe Hij heet en wie Hij is? Heeft iemand dat op een achternamiddag zitten te bedenken? Of heeft iemand gedroomd over een leven na de dood en zonder pijn en ellende en dat leven maar God genoemd? Neen, zo is het niet gegaan.

Hoe is het dan wel gegaan dat wij weten hoe God heet en wie Hij is? Dat weten we omdat God zichzelf aan ons mensen heeft voorgesteld! Dat deed Hij door engelen naar de herders te sturen die de herders vertelden dat er een kindje is geboren en dat dat kindje Zoon van God is. En ook heeft Hij een engel (Gabriël) gestuurd naar Maria en Jozef om hun te vertellen over het kind dat zij zouden krijgen en dat zij Jezus zouden moeten noemen. Zo heeft God zich dus aan Maria en Jozef en aan de herders voorgesteld: via een engel gaf Hij een boodschap door!

Maar vandaag hoorden we over drie wijzen. Hoe zat het met die wijzen? Die wijzen hadden geen bezoek van een engel gehad, maar wel hadden zij een ster aan de hemel gezien. Ze waren erg nieuwsgierig die wijzen. Ze zochten overal in de natuur naar aanwijzingen van God. Veel mensen in onze tijd doen dat ook zo. Die wandelen graag in de natuur en genieten ervan. En soms zeggen ze dat ze in die natuur God ontmoeten. Ongetwijfeld is de natuur Gods werk, maar of je Hem daarin ook kunt zien, weet ik niet.

Hoe dan ook gingen de wijzen nieuwsgierig op weg. En na wat omwegen, onder andere langs die vervelende koning Herodes, kwamen ze op een plek die ze in hun stoutste dromen nooit hadden kunnen bedenken. Ze kwamen niet in een planetarium of in een mooi natuurreservaat en ze kwamen ook niet in een prachtig paleis dat je in alles aan God doet denken, neen, ze kwamen in een armoedige, armetierige, tochtige stal. Vies en vochtig. En wat vonden ze daar? Een arme en vermoeide man en vrouw. Niet in een koninklijke slaapkamer op een heerlijk zacht bed, neen, ze zaten op een gammel krukje en het kindje lag in een leeggemaakte voerbak. Nou niet bepaald een goddelijke plek voor een goddelijk Kind!

Maar toch gebeurde er iets met die drie wijzen. Ze ontdekten en merkten bij zichzelf dat God, de God die zij altijd in natuurverschijnselen en in de sterren dachten te zoeken en te vinden, dat die God daar helemaal niet te vinden was, maar in dit eenvoudige Kind met deze eenvoudige ouders te vinden was. Zij ontdekten dat God zich aan hen voorstelde, zich aan hen presenteerde, zich aan hen liet zien in dit Kind in die armetierige stal! Dat was de plek van de Openbaring van God: in deze stal in dit Kind! En ja, wat hoort bij zo’n bijzonder Kind? Bijzondere geschenken. Goud, wierook en mirre. Die hadden zij bij zich om in een prachtig paleis aan een Godskind te gaan geven. Dat Godskind zagen zij nu en dus gaven ze die gaven aan Jezus. Goud omdat Jezus inderdaad Koninklijk is, Wierook omdat Jezus inderdaad Goddelijk is en mirre omdat Jezus inderdaad menselijk is en uiteindelijk een menselijke dood zou gaan sterven aan het kruis. En mirre gebruikten ze toen om de dode mensen netjes te maken voor de begrafenis. En zo stelde God zich aan die drie wijzen voor. Hij stelde zich voor door hen Jezus te laten zien. En Hij stelt zich ook aan ons voor door ons Jezus te laten zien. Dus als je naar Jezus kijkt dan zie je God!

Wij moeten dus heel goed naar Jezus kijken om God te kunnen vinden en om te kunnen weten wat we moeten doen. En dat noemen we Openbaring des Heren, Epifanie, dat God zich aan ons voorstelt.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers