Home » Preekarchief » Preken 2020 » Eucharistie 19 december 2020

Eucharistie 19 december 2020

Kleurplaat
Laat uw (klein)kinderen de vrolijke actuele kerstkleurplaat van onze uitgever De Zalige Zalm inkleuren. Vervolgens brengen of sturen ze de kleurplaat naar iemand die wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Vraag of de ontvanger de kleurplaat voor het raam plakt, zodat de kinderen zien dat hun kleurplaat ook echt is aangekomen. Net zo als de berenactie in het voorjaar, toen overal knuffelberen achter het raam verschenen. Het zou toch geweldig zijn als we straks rond kerst overal in het land kerstkleurplaten voor het raam zien hangen! Zo krijgt je op een vrolijke manier contact met elkaar en straalt de kerstboodschap vanachter de ramen de wereld in.

Klik hiernaast op de afbeelding om de tekening te dowloaden.

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers