Home » Preekarchief » Preken 2020 » Eucharistie 24 december 2020 (Kerstavond)

Eucharistie 24 december 2020 (Kerstavond)

Op kerstavond zijn er geen publieke vieringen.
Vanavond kunt u de gezinsviering m.m.v. het kinderkoor ‘t Lichtpuntje en de nachtmis m.m.v. enkele zangers van de City Singers en muzikale begeleiding van piano en dwarsfluit bekijken! 
Zie hiervoor de knoppen 19.00 en 21.00 uur.
Deze vieringen kunt u ook streamen naar uw smart-TV 

Adventsactie

Steun één van de acties van de vastenactie. Klik op een logo voor de bankrekeningnummers.

Collectegeld
De door de coronacrisis ingestelde maatregelen mist de parochie de inkomsten van de collecten.
De kosten voor beheer van de kerkcentra en het honorarium voor de pastores lopen gewoon door.
U kunt de parochie financieel gezond houden door uw collectegeld per overschrijving over te maken op bankrekening:

NL98 RABO 0301 0477 82 t.n.v. RK Parochie St. Martinus o.v.v. collectegeld.

Hiervoor mijn dank.
Pastoor Sandor Koppers