Home » Preekarchief » Preken 2020 » Hemelvaart 2020 start 11.00 uur

Hemelvaart 2020 start 11.00 uur

Kinderen en jongeren worden uitgenodigd om het verhaal te lezen en de vragen te beantwoorden

Veertig dagen lang hebben de leerlingen Jezus nog gezien. En ook met Hem gesproken. O wat was dat een vreugde. Een grotere vreugde dan toen zij met Hem door het land trokken. Zij hadden Hem immers teruggekregen, toen zij dachten dat Hij dood was. Kon dat maar altijd zo blijven. Altijd!

Maar nee, dat zou toch niet gaan. Zij begrepen dat zij eens afscheid van Hem moesten nemen. Maar zij hoopten toch dat Hij eerst koning op aarde worden zou. Koning over Zijn volk Israël. Dan zou iedereen Hem eer bewijzen en voor Hem knielen. Maar ze durfden er niet met Hem over te spreken. Met elkaar durfden ze dat wel. Misschien begon Jezus er wel zelf op een dag over.

Even leek dat te gebeuren. Zij hielden maaltijd met elkaar. Jezus was er ook bij. Opeens zei Hij:” Jullie moeten allemaal hier in Jeruzalem blijven. Blijf daar wachten tot zal gebeuren wat Ik jullie beloofd heb. Jullie zullen flinke en dappere mannen worden en nergens bang voor zijn. Daar zal Ik voor zorgen. Ik zal jullie kracht geven. De heilige Geest zal over jullie komen.

Toen durfden de leerlingen ook te spreken.“Heer komt dan eindelijk het koninkrijk waar U Koning zult zijn? Mogen wij U dan daarbij helpen? Wanneer komt dat Rijk? Maar op hun vragen kregen ze geen antwoord van Jezus. Hij zei zelfs: “daar hebben jullie niets mee te maken. Dat weet God alleen. Dat jullie flink en dapper moeten zijn, ook als Ik niet meer bij jullie ben, dáár komt het op aan! Ik ben jullie Koning al. Het is alleen nog niet te zien.”

Na de maaltijd nam Jezus zijn leerlingen mee naar de Olijfberg. Op de top gekomen bleef Hij staan. “Nu ga ik van jullie weg, maar jullie moeten alle mensen van Mij vertellen,”zei Hij. Toen kwam er een grote wolk aandrijven. In die wolk verdween Jezus als in de mist. Zijn leerlingen zagen Hem niet meer. Zij begrepen dat Hij met die wolk naar de Hemel ging. Dicht bij elkaar keken ze  bedroefd de grote witte wolk na.

Opeens stonden er twee mannen in witte kleren voor hen. Dat waren engelen. “Wat staan jullie daar naar de Hemel te staren?, “ vroegen de engelen. “Jezus die nu niet meer bij jullie is, zal eens op dezelfde manier terugkomen.” Dat was een heerlijke boodschap.

Maar de leerlingen waren toch teleurgesteld. Zij zouden een kracht ontvangen, de heilige Geest zal over hun komen. Maar ze voelden nog niets. Het waren nog geen dappere en flinke mannen die naar Jeruzalem terugkeerden. Zij waren bang en bedroefd omdat Jezus van hen was weggegaan. “Wij zullen nooit kunnen doen wat Hij ons gevraagd heeft, was Hij nog maar bij ons.”dachten ze.

Nu je het verhaal van Hemelvaart gelezen hebt kun je de volgende vragen beantwoorden. Misschien heb je zelf ook nog wel vragen over het verhaal van Hemelvaart. Stuur je antwoorden en eventuele vragen naar: youth@katholiekalmere.nl. Jullie antwoorden en vragen nemen we mee in de gezinsviering op Hemelvaart. Kijk je dan ook naar de livestream op 21 mei om 11.00 uur?

  1. Wat doet Jezus nu in de Hemel?
  2. Welke opdracht kregen zijn leerlingen?
  3. Wat heeft Hij aan zijn leerlingen beloofd?