Home » Preekarchief » Preken 2020 » overweging 16 zondag door het jaar 2020

overweging 16 zondag door het jaar 2020

Kent u het spreekwoord: Geduld is een schone zaak?

19 juli 2020
Schriftlezingen: Wijsh. 12,13.16-19; Rom. 8,26-27 en (A)
Geduld is een schone zaak. U kent het spreekwoord. Maar wat zouden we graag de verantwoordelijken van het verspreiden van het coronavirus willen pakken, ter verantwoording willen roepen en straffen. Het zullen volgens velen vast en zeker wel de Chinezen zijn. Anderen beweren bij hoog en laag dat het de Amerikanen zelf zijn die het virus hebben losgelaten. En dus geven zij elkaar de schuld en wordt kostbare tijd verloren bij de bestrijding van deze pandemie. Terwijl het daar op dit moment eigenlijk helemaal niet over moet gaan. We zullen ons als mensheid veel meer moeten richten op een oplossing. Met elkaar! Maar ja, dat kost tijd. Dat kan nog maanden of jaren duren. Geduld is daarom vaak moeilijk te realiseren. Want al te vaak gaat het ons niet snel genoeg en nemen we het heft liever in eigen hand, dan staan wij met ons oordeel klaar en verdelen wij de mensheid gelijk in goede en in slechte mensen.

Geduld en tot tien tellen is echter op de lange duur het beste. Het is terecht uit beschavingsoogpunt, het is terecht uit humanitair oogpunt en het is terecht uit Bijbels oogpunt. Dat leren de schriftlezingen van vandaag ons tenminste. Die spreken over het geduld en de mildheid van God. Over de ‘kans tot inkeer’ en over het onkruid dat samen met de tarwe mag opgroeien.

Mensen van alle tijden hebben God vaak voorgesteld als streng en straffend en wrekend. De auteur van het boek der wijsheid zag dat heel anders. God is bij hem mild en meevoelend, die met zachte hand zorg draagt voor allen en alles. Die geen onverbiddelijke, straffende God is, maar één die steeds kans tot inkeer biedt. En wij? Wij zouden volgens hem ook zo moeten zijn: vriendelijk en menslievend en geduldig als God zelf.

Jezus verwijst in de parabel van het onkruid tussen de tarwe eveneens naar die geduldige God en voegt daar aan toe dat oordelen in feite geen mensenwerk is. Want zolang wij hier op deze aarde zijn, schuilt er in ons de zaaier van het goede zaad, maar ook de man die in de nacht stiekem onkruid uitzaait op de akker van een ander, uit jaloezie omdat hij zo succesvol lijkt. En we lijken ook vaak op de knechten die overijverig het onkruid het liefst onmiddellijk en direct tussen de tarwe uit willen wieden en soms hebben we ook wel eens iets van de heer van de oogst die zegt: ho, ho, kalmpjes aan, voorzichtig met de schoffel, denk alsjeblieft aan mijn tarwe!

We kunnen ons als we eerlijk zijn met hun allemaal identificeren. Want goed en kwaad zijn allebei in onszelf aanwezig. Veel van wat wij met de beste bedoelingen doen, heeft ook een andere kant. Is datgene wat ik doe altijd onbaatzuchtig of ben ik heimelijk ook op zoek naar erkenning of bevestiging? Ben ik ook niet een ijdeltuit als ik eerlijk ben? Goed en kwaad zijn in onze wereld en in ons leven intens als een bord spaghetti met elkaar verbonden. Ze wisselen elkaar met de regelmaat van de klok af: goed en kwaad, succes en mislukking, vreugde en verdriet, ijdelheid en bescheidenheid. Het is nooit helemaal wit of nooit helemaal zwart, het is vooral ontzettend veel grijs. En daarom is geduld, is afstand en objectiviteit geboden.

Pleit dat ons vrij van verdere inspanningen om het kwaad te bestrijden? Nee, natuurlijk niet! Goed is goed en kwaad is kwaad. Het goede dient bevorderd te worden en het kwaad dient te worden tegengegaan. Verantwoording afleggen en vergelding. Dat geldt voor de daders achter het vermoorden van onschuldige mensen in het groot, maar dat geldt ook voor mij en u in het klein. Maar nooit compleet uitwieden of op de brandstapel gooien! Er bestaat namelijk ook nog zoiets als een nieuwe kans geven. Dat is niet laks of onverschillig zijn, maar man en paard durven noemen en toch ook geduld uitoefenen met elkaar en ‘wachten tot de oogst’. Groeikansen geven aan het zaad. Want het goed en het kwaad schuilt ook in ons en pas als we dat weten en mensen zijn geworden met een hart zal God ons tot volmaaktheid brengen. Tot dat moment wacht God, de Heer van de oogst.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers