Home » Preekarchief » Preken 2020 » Overweging 26e zondag door het jaar 2020

Overweging 26e zondag door het jaar 2020

Wat is Jezus Christus die zijn leven voor ons gegeven heeft, anders dan Gods ultieme ‘ja’ tegen ons?

27 september 2020
Schriftlezingen: Ez. 18,25-28; Fil. 2,1-11 en Mt. 21,28-32(A)

Wat is Jezus Christus die zijn leven voor ons gegeven heeft, anders dan Gods ultieme ‘ja’ tegen ons? Het is een beetje moeilijke vraag, een doordenkertje. Daarom herhaal ik hem nog maar eens. Wat is Jezus Christus die zijn leven voor ons gegeven heeft, anders dan Gods ultieme ‘ja’ tegen ons? Nou, Hij is niets anders dan Gods ja tegen ons. Hij is Gods ja. Zijn leven, zijn woorden en daden, zijn leven en sterven zijn een subliem bewijs dat God ja tegen ons zegt. God heeft een onvoorwaardelijk vertrouwen in ons mensen, wat er ook gebeurt. God is barmhartig en schrijft geen mens af.

Zijn critici bekijken Jezus met argwaan, ze moeten niets van Hem hebben, ze vertrouwen Hem voor geen cent. Want Hij gaat om met zondige mensen, die Hij ook nog een nieuw begin gunt ondanks alles wat zij verkeerd gedaan hebben.

En omdat niets is wat het lijkt, vertelt Jezus de gelijkenis van de twee zonen. Over hoe mensen het ene beweren maar het tegenovergestelde doen. Je kunt glashard zeggen dat je dit of dat wilt, maar het andere moment precies het tegenovergestelde doen! Die ene zoon zei heel vroom en volgzaam ‘Ja, vader’, maar hij meende er geen snars van en deed helemaal niets. Terwijl die andere zoon ‘Nee, vader’ zei, spijt kreeg en alsnog uitvoerde wat de vader hem gevraagd had. Wie heeft nu de wil van de vader gedaan? De tegenstanders van Jezus kunnen niet anders dan erkennen dat die tweede zoon de wil van zijn vader heeft uitgevoerd, hoewel hij eerst ‘nee’ zei.

Huichelachtigheid, schijnheiligheid. Het is de gruwel én het gevaar voor elke mens. Niemand uitgezonderd. Elke mens loopt het gevaar om verstrikt te raken in de eigen principes, de eigen waarheden of geloofsovertuigingen, op het moment dat er achter die zo vroom of overtuigend uitgesproken woorden, gedrag schuilgaat dat daar haaks op staat. Denk maar aan het bruiloftsfeest van minister Grapperhaus. Heel principieel verkondigde hij hoe het moet, hoe we ons moesten gedragen, maar op zijn eigen feestje werd het niet zo nauw genomen. En zo liep hij in zijn eigen messen toen een paparazzi fotograaf wat foto’s van die bruiloft in de publiciteit bracht. En denk niet, dat overkomt alleen een ander. Wij lopen allemaal het gevaar om tegenstrijdig te zijn: het ene te zeggen en het andere te doen.

Mensen die willen werken in Gods wijngaard, de christenen, de katholieken van deze tijd, moeten zich daar dus bewust van te zijn. Zeker ook nu wij worden gestimuleerd om missionair te zijn, naar buiten te treden. Laat je woorden altijd overeenkomen met je gedrag. En klop jezelf niet op de borst als zuiver op de graad, als een beter mens of als een beter christen, maar ken jezelf en ken je geschiedenis en heb vervolgens geduld met elkaar, verdraag elkaars zwakheden en wees barmhartig zoals God zelf barmhartig is. En dat zou ook wel eens moeilijk kunnen gaan worden, omdat de samenleving in mijn ogen op bepaalde punten harder en gepolariseerder wordt en zich meer beweegt in de richting van onverdraagzaamheid. Hoe snel verdwijnt iemands goede naam niet als sneeuw voor de zon in deze tijd van ‘naming and shaming’ via de sociale media. Een mens heeft niet eens meer tijd om iets recht te zetten, uit te leggen of zich te verdedigen of hij wordt al afgeschreven of afgemaakt door zijn tegenstanders. Vertrouwen in de medemens is de basis van elke vreedzame en humane samenleving.

Jezus laat zien dat God geen dictator is voor wie je moet beven van angst. Hij is een vader die zijn kinderen vertrouwen schenkt, hen vrij laat om te kiezen. Hoe vaak is God echter de afgelopen eeuwen niet afgebeeld als een boeman voor wie je bang moest zijn? Tot ver in onze tijd door. Nee, God is niet of niet meer de boeman. Dat is volgens vele complotdenkers tegenwoordig de overheid of de pers of de wetenschap of de kerk of Bill Gates en 5G. Daar in die deep state van al die organisaties zouden mensen schuilgaan die de massa willen overheersen en misbruiken. En dat is nog allemaal onschuldig totdat het extremisten aanzet tot geweld. En de lijst met gewelddadigheden in Amerika en Europa is lang, onlangs nog uitgebreid met het stalken en bedreigen van kamerlid Pieter Omtzigt.

Kortom, er is nog genoeg aanleiding, genoeg reden om waakzaam te zijn tegen ongefundeerd wantrouwen en bangmakerij. Het tegenovergestelde is absoluut noodzakelijk om een samenleving soepel te laten draaien. Vertrouwen is voor elke mens en voor heel de samenleving als zuivere lucht die nodig is om te ademen. En omdat wij geloven dat God ja tegen ons heeft gezegd, is mijn bede dat ons geloof, ons leven, onze omgang met elkaar een ja mag zijn tegen God en tegen de mensen. In de wetenschap dat wij allemaal vergeving en barmhartigheid nodig hebben, dat wij allemaal vertrouwen nodig hebben. Ook van elkaar.

Amen.
© 2020 Sandor Koppers